Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Integracja europejska / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uaktual.Publisher: Białystok : Temida 2, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały z konferencji / [oprac. red. Wojciech Majchrowski] ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-026715] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Integracja europejska : rozwój rynków / Zofia Wysokińska, Janina Witkowska. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
  Checked out (1).
Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie / [red. nauk.] Zbigniew Drozdowicz, Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Skutki integracji Polski z Unią Europejską. Cz. 1, Skutki ekonomiczne / [red. Rajmund Rybiński] ; Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku i Instytut Bałtycki. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. Other title: Region gdański w procesie integracji Polski z Europą Zachodnią.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Integracja a globalizacja. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006194] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Integracja a globalizacja. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-007201] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Regiony w procesie integracji europejskiej / Krzysztof Tomaszewski. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006573] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Bariery rozwoju na progu XXI wieku : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wallasa. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski : efektywne zarządzanie inwestycjami : studia przypadków / Władysław Jabłoński, Jan Wnuk. Publisher: Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejska / Elżbieta Lorek. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Towards European Unity : cooperation and integration / eds Anna Chmielak, Barbara Mazur, Piotr Pysz ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : University of Finance and Management in Białystok, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; aut.: Maciej Borsa [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-099640] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską : swoboda przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości : komentarz / red. nauk. Eberhard Grabitz, Meinhard Hilf ; aut. Ulrich Forsthoff [et al.] ; oprac. i tł. Dariusz Łubowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Other title: Recht der Europäischen Union | Swobody wspólnotowe w TWE : komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-110663] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dylematy integracyjne Polski : wybrane aspekty / pod red. Mieczysława Stolarczyka. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Europeizacja - mechanizmy, wymiary, efekty / red. Anna Pacześniak, Rafał Riedel. Publisher: Toruń [etc.] : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067542] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Lists:
Gra o Europę : negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską / Sergiusz Trzeciak ; [tł. Jacek Maziarski, Janusz Dołęga]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010. Other title: Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską.Availability: Copies available for loan: [M-065427] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju / red. nauk. Urszula Płowiec. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa : (synteza) / aut.: Roman Urban, Iwona Szczepaniak, Robert Mroczek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-081557] (1).
  Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Europejska integracja monetarna od A do Z / [red. nauk. Wojciech Pacho]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Lists:
Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej : od A do Z / [red. nauk. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Lists:
Europejska polityka rozwojowa : organizacja pomocy Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się / Paweł Bagiński. Publisher: Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-083691] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Integracja handlowa w nowych państwach członkowskich (UE-10) : doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Edward Molendowski. Publisher: Kraków ; Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski. Publisher: Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwo Fachowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie / red. nauk.: Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-109978] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 339.923] (1).
Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; [aut. Jakub Berezowski et al.] ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. Other title: Challenges to the policy of economic and social development in the conditions of European integration and global economic crisis.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
W poszukiwaniu geoekonomii w Europie / Tomasz Grzegorz Grosse. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Prawo i ekonomia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Artur Nowak-Far. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Integracja europejska w okresie przemian : aspekty ekonomiczne / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-105164] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
  Checked out (2).

Powered by Koha