Your search returned 8 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski : efektywne zarządzanie inwestycjami : studia przypadków / Władysław Jabłoński, Jan Wnuk. Publisher: Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Polityka klimatyczna / pod red. Mirosława Sobolewskiego. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi : przykłady doświadczeń w UE / red. nauk. Anna Grzybek ; [aut. oprac. Jan Cebula et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Rozwój odnawialnych źródeł energii a wymiar geostrategiczny bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej / Kamila Pronińska. Source: Stosunki Międzynarodowe Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1982-Other title: Development of renewable energy and the geostrategic dimension of the European Union's energy security.
Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej / Magdalena Porzeżyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. Online Access: Click here to access online Availability: No copies available
  Checked out (1).
Mechanizmy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce = Mechanisms supporting the development of renewable energy sources in Poland / Oskar Mikucki, Jerzy Śleszyński. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Mechanisms supporting the development of renewable energy sources in Poland.
Rozwój rynku energetyki odnawialnej w warunkach budowy gospodarki niskoemisyjnej = The development of the renewable energy market in a low carbon economy conditions / Elżbieta Lorek. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: The development of the renewable energy market in a low carbon economy conditions.
Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne = Renewable energy and energy security / Konrad Prandecki. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Renewable energy and energy security.

Powered by Koha