Your search returned 56 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ku humanistycznej przyszłości świata w nowym stuleciu / pod red. Zygmunta Łomnego, Krystyny Marcinkowskiej-Łangowskiej ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097789] (1).
Trening ekologiczny w kształtowaniu postaw prośrodowiskowych / Ryszard Kulik. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005755] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097859] (1).
Czynniki rozwoju człowieka : wstęp do ekologii człowieka : praca zbiorowa / pod redakcją Napoleona Wolańskiego. Edition: Wydanie drugie zmienione.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-021422] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015421] (1).
Człowiek i jego środowisko / Marston Bates ; z ang. przeł. Bogusław Molski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. Other title: Forest and the sea.Availability: Copies available for hold on place: [M-011010] (1).
Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej / Zbigniew Łepko. Publisher: Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Jutro może być za późno / Lester R. Brown ; tł. Ludwik Biegański. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1982. Other title: Twenty-ninth day.Availability: Copies available for hold on place: [MA-006344] (1).
Człowiek i jego środowisko : ekologia społecznego bytu - zarys geograficzny / Tadeusz Olszewski. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-007985] (2).
Eko Świat : ogólnopolski miesięcznik ekologiczny : skażenia, zagrożenia, katastrofy, ekoakcje. Publisher: Wrocław : Barbara Templin, 1999-2009. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1172] (8).
Ludzie i przyroda w Polsce średniowiecznej / Jan Tyszkiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-029351] (1).
Próba zbudowania chrześcijańskiej etyki środowiska naturalnego / Julisław Łukomski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kielce : Jedność, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-030707] (1).
Elementy ekologii i ekoetyki / Julisław Łukomski. Publisher: Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2003. Other title: Elements of ecology and ecoethics.Availability: Copies available for hold on place: [M-030706] (1).
Etyka środowiskowa : nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie / Zdzisława Piątek ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filozofii. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-030718] (1).
Dziecko w świecie przyrody : książka do wychowania proekologicznego / Bronisława Dymara, Stanisław Czesław Michałowski, Lidia Wollman-Mazurkiewicz. Publisher: Kraków : "Impuls", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-030719] (1).
Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II / red. Jacek W. Czartoszewski ; [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Ekologii i Bioetyki, Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-101229] (1).
Człowiek - przyroda - cywilizacja : kształtowanie zasobów przyrody oraz ochrona biosfery / Stefan Myczkowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-032436] (1).
Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1, Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze / Napoleon Wolański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Other title: Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze.Availability: Copies available for loan: [M-075933] (2).
Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe / Napoleon Wolański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Other title: Ewolucja i dostosowanie biokulturowe.Availability: Copies available for loan: [M-051656] (3).
In search of nature / Edward O. Wilson. Publisher: Washington ; Covelo : Island Press/Shearwater Books, cop. 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-040374] (1).
Problemy Ekologii : ekonomia, prawo, technologie, normy, edukacja ekologiczna. Publisher: Katowice : PPHU EcoEdycja, 1997-2010. Other title: Ecologic Problems.Online Access: Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-1210] (4).
Earth in the balance : ecology and the human spirit / Al Gore. Edition: 8th Plume print.Publisher: New York : A Plume Book, [post 1993]. Availability: Copies available for hold on place: [M-042060] (1).
Population, resources, environment : issues in human ecology / Paul R. Ehrlich, Anne H. Ehrlich. Edition: 2nd ed.Publisher: San Francisco : W. H. Freeman and Company, cop. 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-041986] (1).
Nowy ład ekologiczny : drzewo, zwierzę i człowiek / Luc Ferry ; tłumaczyli: Hanna Miś i Andrzej Miś. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim : Polski Oddział Międzynarodowego Towarzystwa Uniwersalizmu, copyright 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-035088] (1).
Cywilizacje : kultura, ambicje i przekształcanie natury / Felipe Fernández-Armesto ; z jęz. ang. tł. Maria Grabska-Ryńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093778] (6).
  Copies available for hold on place: [M-095441] (1).
Droga wojownika Gai / praca pod red. Jacka Bożka. Publisher: Bielsko-Biała : Klub Gaja, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-002012] (1).
Alternatywne przyrody : nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie / Phil Macnaghten, John Urry ; przeł. Bogdan Baran. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. Other title: Contested natures.Availability: Copies available for hold on place: [M-101379] (1).
Ekologia : jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy : wybrane zagadnienia / pod red. Alicji Kurnatowskiej ; [aut.: Wirgiliusz Duda et al.]. Edition: Wyd. 4, popr.Publisher: Warszawa ; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Przemiany środowiska kulturowego : zagrożenia i szanse / Anna Karwińska. Publisher: Kraków : Wydaw. O PAN, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-049694] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101411] (1).
Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1, Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze / Napoleon Wolański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Other title: Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze.Availability: Copies available for loan: [M-051655] (3).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe / Napoleon Wolański. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Other title: Ewolucja i dostosowanie biokulturowe.Availability: Copies available for loan: [M-049861] (2).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Przestrzeń i społeczeństwo : z badań ekologii społecznej / red. nauk. Zygmunt Pióro. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-076577] (1).

Powered by Koha