Your search returned 56 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka : [podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy] / pod red. Emilii Kolarzyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-103562] (20).
  Copies available for reference: [CZ 611/612] (1).
Tajemnice zdrowia : człowiek a środowisko / Krystyna Bonenberg. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-116980] (1).
Perspektywy ekologii człowieka / Stanisław Zięba ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Journal of Ecology and Health / Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji ; red. nacz. Wojciech Kozik. Publisher: Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda ; Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2010-2013. Online Access: Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-729] (4).
Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych = Perspective on the regional development in the light of landscape research / pod red. Małgorzaty Strzyż ; [aut. tomu Jarosław Balon et al.] ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Geografii, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Publisher: Kielce : Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego : Drukarnia Duet, 2005. Other title: Perspective on the regional development in the light of landscape research.Availability: Copies available for hold on place: [M-048888] (1).
Wojny klimatyczne : za co będziemy zabijać w XXI wieku? / Harald Welzer ; przełożył Michał Sutowski, przedm. do pol. wyd. Zygmunt Bauman. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-108001] (1).
W kręgu przyrody i społeczeństwa : studia nad świadomością ekologiczną młodzieży Opolszczyzny / pod red. Teresy Sołdry-Gwiżdż. Publisher: Opole : Państ. Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-082755] (1).
Ethics and humanism in European Science, environment and culture, Kraków - Lublin - Toruń 2011 : 3rd International Forum on "Ethics & science for environmental, Toruń, 12-14. 10. 2008, "Humanism in European science & culture", Lublin, 7-9. 05. 2009 / eds.: Marian Jaskuła [et al.] ; Societas Humboldtiana Polonorum. Publisher: Cracow : Societas Humboldtiana Polonorum, 2011. Other title: 3rd International forum on "Ethics & Science for environmental Toruń, 12-14.10.2008 | International Forum on "Ethics & science for environmental Toruń, 3 | Humanism in European science & culture Lublin, 7-9.05.2009.Availability: Copies available for hold on place: [M-091086] (1).
Zmieniając kurs na życie : lokalne rozwiązania globalnych problemów / Julian Rose ; [tł. Olaf Swolkień]. Publisher: Gdynia : Wydawnictwo Genesis, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094276] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107986] (1).
Miejsce i przestrzeń : krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego / Krystian Połomski ; Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
W obronie życia : pragmatyczne propozycje dla cierpiącej planety / Julian Rose ; [przekład Zofia Pasternak]. Publisher: Gdynia : Wydawnictwo Genesis, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekotopie : ekspansja technokultury / Agnieszka Jelewska. Edition: Wyd. 1, dodruk.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-108973] (1).
Filozofia wobec świata zwierząt / Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Dariusz Gzyra, Jacek Lejman, Mirosław Twardowski, Justyna Tymieniecka-Suchanek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Ekoetyki : kierunki rozwoju współczesnej aksjologii przyjaznej środowisku/ Ignacy Stanisław Fiut. Publisher: Kraków : Abrys, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-102185] (2).
  Copies available for hold on place: [M-102183] (1).
The wild life of our bodies : predators, parasites, and partners that shape who we are today / Rob Dunn. Edition: 2nd print.Publisher: New York [etc.] : Harper Perennial, dr. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 57/59] (1).
Człowiek, media, środowisko naturalne, ekologiczny wymiar komunikacji / redakcja naukowa Ilona Biernacka-Ligięza, Kamil Fil. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for hold on place: [M-112138] (1).
Środowisko życia w ocenach i postulatach młodzieży szkolnej : raport z badań terenowych / Marian Chojnacki. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-
Główne aspekty metabolizmu społecznego i kolonizacji przyrody : o pewnej koncepcji ekologii społecznej / Eugeniusz Kośmicki. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Main aspects of social metabolism and nature colonisation.
Problematyka ekologiczna w ekonomii / Stanisław Czaja. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Problem of ecology in economics.
Etyka ekologiczna w działalności gospodarczej / Stanisław Czaja, Irena Rumianowska. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Ecological ethics and economic activity.
Kształtowanie świadomości ekologicznej / Tadeusz Popławski. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Shaping of ecological awarness.
Zarządzanie ekologiczne w ujęciu systemowym / Ryszard Janikowski. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Environmental management - a systematic approach.
Struktura świadomości ekologicznej / Andrzej Sadowski. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Structure of environmental awareness.
Etyka odpowiedzialności za środowisko naturalne w świetle założeń ekorozwoju / Barbara Kryk, Marta Młokosiewicz. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Ethics of environmental liability in light of eco-development assumptions.
Doświadczanie wartości estetycznych w kontaktach z przyrodą uczniów kończących edukację wczesnoszkolną / Katarzyna Kowalik-Paluch ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117547] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Problematyka przedmiotowa ekologii społecznej / Dariusz Kiełczewski. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Problem of subjects of social ecology.

Powered by Koha