Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wychowanie moralne w zespole / Heliodor Muszyński. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-066865] (3).
  Copies available for hold on place: [M-012730] (1).
Wychowanie w klasie szkolnej : z zagadnień dynamiki grupowej / Mieczysław Łobocki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974 Availability: Copies available for hold on place: [M-013272] (1).
Wychowanie w klasie szkolnej : z zagadnień dynamiki grupowej / Mieczysław Łobocki. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-068849] (1).
Grupy / Carol K. Oyster ; przekł. Anna Bezwińska-Walerjan. Publisher: Poznań : Zysk i Spółka Wydaw., cop. 2002. Other title: Groups.Availability: Copies available for loan: [M-079528] (4).
  Copies available for hold on place: [M-108067] (1).
Group dynamics in the language classroom / Zoltán Dörnyei and Tim Murphey. Edition: Repr.Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-118074] (1).
Procesy grupowe : dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa / Rupert Brown ; przekład Jacek Suchecki. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-104476] (4).
  Copies available for hold on place: [M-108042] (1).
Grupy rówieśnicze młodzieży / Bronisław Misztal ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-074335] (1).
Rozwojowe i sytuacyjne przesłanki dynamiki grup dziecięcych i młodzieżowych / oprac. zespół w składzie Z. Dołęga [et al.] ; pod red. Zofii Ratajczak. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-050437] (1).
Zachowanie w miejscach publicznych : o społecznej organizacji zgromadzeń / Erving Goffman ; przeł. Olga Siara ; red. nauk. i przedm. do wyd. pol. Grażyna Woroniecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054659] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097741] (1).
Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji / Walter G. Stephan, Cookie W. Stephan ; przekł. Magdalena Kacmajor. Edition: Wyd. 2. w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : GWP - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-091181] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Wymiana i władza w życiu społecznym / Peter M. Blau ; przełożyli Anna Psuty-Zając i Paweł Zając. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-108056] (1).
Logika działania zbiorowego : dobra publiczne i teoria grup / Mancur Olson ; przeł. Sebastian Szymański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. Other title: Dobra publiczne i teoria grup.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Psychologia eventów : pierwszy w Polsce praktyczny podręcznik psychologii dla branży eventowej / Jakub B. Bączek. Publisher: Warszawa : Stageman Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-099324] (1).
  Copies available for reference: [CZ 379.8] (1).
Wpływ społeczny w organizacji / Barbara Kożusznik. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-099624] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107939] (1).

Powered by Koha