Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Choroba niedokrwienna serca / pod red. Kazimierza Jasińskiego ; [aut. Leszek Ceremużyński et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-018658] (1).
XX wiek i twoje serce : arterioskleroza, angina pectoris, zawały serca : książka dla pacjentów i ich otoczenia / Henryk Speedby-Szpidbaum. Publisher: Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1958. Other title: Dwudziesty wiek i twoje serce.Availability: Copies available for hold on place: [M-030151] (1).
Lists:
Echokardiografia w chorobie wieńcowej : wybrane zagadnienia kliniczne / pod red. Janusza Kochanowskiego i Piotra Scisło ; [aut. Anna M. Budaj et al.]. Publisher: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.1] (1).
Prospektywna ocena przydatności kwestionariuszy aktywności fizycznej u chorych poddanych interwencjom wieńcowym / Zbigniew Nowak ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082255] (1).
  Copies available for hold on place: [M-056824] (1).
Choroba wieńcowa w praktyce lekarza rodzinnego : wieńcowe czynniki ryzyka : zarys podstawowych zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego / Marek Kośmicki. Publisher: Poznań : Termedia, 2003. Other title: Wieńcowe czynniki ryzyka.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.1] (1).
Ostre zespoły wieńcowe / Evangelos Giannitsis, Hugo A. Katus ; [tł. Jacek Gajek]. Edition: Wyd. 1 pol. / red. Grzegorz Opolski.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011. Other title: Management des akuten Koronarsyndroms.Availability: Copies available for loan: [M-085893] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.1] (1).
Ostre zespoły wieńcowe / pod red. Grzegorza Opolskiego, Krzysztofa J. Filipiaka, Lecha Polońskiego. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Wrocław : Urban & Partner, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.1] (1).
Badania czynnościowe w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca / Zbigniew Nowak ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.1] (1).
Perspektywy leczenia wad lewego ujścia tętniczego homogenną zastawką aortalną : rozprawa habilitacyjna / Piotr Podolec ; Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Publisher: Kraków : Czuwajmy, 1999. Other title: Perspektywy leczenia wad lewego ujścia tętniczego homogenną zastawką serca.Availability: Copies available for hold on place: [M-104775] (1).
Dynamika efektywności przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych w leczeniu choroby niedokrwiennej serca : rozprawa habilitacyjna / Tadeusz Przewłocki. Publisher: Kraków : Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-104776] (1).
Zabiegi przezskórnej angioplastyki tętnic obwodowych u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi / Stanisław Bartuś. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersyteu Jagiellońskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-104856] (1).
  Copies available for hold on place: [M-104855] (1).
Zastosowanie radioizotopowej oceny perfuzji mięśnia sercowego w rozpoznawaniu, ocenie wskazań do leczenia interwencyjnego, ocenie wyników leczenia i prognozowania w chorobie niedokrwiennej serca / Magdalena Kostkiewicz. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-104717] (1).
Zaburzenia depresyjne i jakość życia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca poddanych zabiegom przezskórnej angioplastyki wieńcowej / Dominika Dudek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-104881] (1).
Lists:
Rola echokardiografii kontrastowej w stabilnej chorobie wieńcowej i w ostrych zespołach wieńcowych / Maria Olszowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-104891] (1).
Reaktywność płytek krwi u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych przezskórną interwencją wieńcową i przeciwpłytkowo z uwzględnieniem markerów stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego oraz wpływu wielonienasyconych kwasów omega-3 / Grzegorz Gajos. Publisher: Kraków : Studio Reklamy i Grafiki Komputerowej WER, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-104760] (1).
Stabilna choroba wieńcowa : trudne pytania i wątpliwości kliniczne / pod red. Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego ; [aut. Waldemar Banasiak et al.]. Publisher: Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-104669] (1).
Choroba niedokrwienna serca / pod red. Leszka Gieca i Marii Trusz-Gluzy ; aut.: Andrzej Beręsewicz [et al.]. Edition: Wyd. 2 unowocześ.Publisher: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-104900] (1).
Choroby przyzębia a ostre zespoły wieńcowe, czy istnieje związek? = Periodontal diseases and acute coronary syndromes does a relationship exist? / Monika Włosowicz, Beata Wożakowska-Kapłon. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Periodontal diseases and acute coronary syndromes does a relationship exist?.Online Access: Click here to access online
Choroba wieńcowa : kliniczny przewodnik / Michael J. Walsh, Emer Shelley oraz Ross T. Murphy ; [tł. Katarzyna Dzięcioł]. Publisher: Bielsko-Biała : α-medica press, cop. 2003. Other title: Clinicians guide to angina.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.1] (1).
Leczenie choroby niedokrwiennej serca / pod red. Leszka Gieca ; [aut. Maria Trusz-Gluza et al.]. Publisher: Gdańsk : Via Medica, 2000. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-118273] (1).

Powered by Koha