Your search returned 543 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) : krótki kurs / pod redakcją Komisji KC WKP(b). Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Other title: Historia WKP(b).Availability: Copies available for loan: [M-071806] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011910] (1).
Zagadnienia leninizmu / J. Stalin. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for loan: [M-092698] (2).
  Copies available for hold on place: [M-027753] (1).
Wojna domowa we Francji / Karol Marks ; ze wstępem Fryderyka Engelsa. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for loan: [M-029603] (2).
  Copies available for hold on place: [M-071809] (1).
Wielki Proletariat / oprac. Tadeusz Daniszewski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-008779] (1).
Walki klasowe we Francji od 1848 r. do 1850 r. / Karol Marks ; [wstęp F. Engelsa]. Edition: Nakł. 5.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for loan: [M-029604] (1).
Materializm a empiriokrytycyzm : krytyczne uwagi o pewnej reakcyjnej filozofii / Włodzimierz Lenin. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for loan: [M-032195] (1).
  Copies available for hold on place: [M-071711] (1).
18 brumaire'a Ludwika Bonaparte / Karol Marks. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Other title: Osiemnasty brumaire'a Ludwika Bonaparte.Availability: Copies available for loan: [M-029601] (1).
Krytyka Programu Gotajskiego / Karol Marks. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-071810] (1).
Pogadanki z zakresu ekonomii politycznej socjalizmu / Włodzimierz Brus. Publisher: Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Książka i Wiedza", 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-028696] (1).
Wybrane pisma filozoficzne 1844-1846 / K. Marks, F. Engels. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-029519] (1).
O związkach zawodowych / W. I. Lenin. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-029616] (1).
Dziecięca choroba "lewicowości" w komunizmie : próba popularnego wykładu marksistowskiej strategii i taktyki / W. I. Lenin. Edition: Wydanie 5.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-029597] (1).
Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu : szkic popularny / W. I. Lenin. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-029599] (1).
Płaca, cena i zysk / Karol Marks. Edition: Nakł. 3.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949. Availability: Copies available for loan: [M-029602] (1).
Praca najemna i kapitał / Karol Marks ; ze wstępem Fryderyka Engelsa. Edition: Nakł. 5.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for loan: [M-029605] (1).
Manifest komunistyczny / Karol Marks, Fryderyk Engels. Edition: Wyd. 20.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-029608] (1).
Kwestia chłopska we Francji i w Niemczech / Fryderyk Engels. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-029692] (1).
Rozwój socjalizmu od utopii do nauki / Fryderyk Engels. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-029693] (1).
Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej / Fryderyk Engels. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-029694] (1).
O materializmie historycznym / Karol Marks i Fryderyk Engels. Edition: Nakł. 5.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-029695] (1).
Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa : w związku z badaniami Lewisa H. Morgana / Fryderyk Engels. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-029696] (1).
Marks, Engels, marksizm / W. I. Lenin. Edition: [Wyd. 2].Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-029701] (1).
Dzieła wybrane. T. 1 / Karol Marks, Fryderyk Engels. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Other title: Dzieła wybrane : w dwóch tomach.Availability: Copies available for hold on place: [M-072561] (1).
Dzieła wybrane. T. 2 / Karol Marks, Fryderyk Engels. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Other title: Dzieła wybrane : w dwóch tomach.Availability: Copies available for hold on place: [M-072560] (1).
Anty-Dühring : pan Eugeniusz Dühring dokonuje przewrotu w nauce / Fryderyk Engels ; [z 3 niem. wyd. przeł. Paweł Hoffman]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-071372] (1).
III Międzynarodówka / W. I. Lenin. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950. Other title: Trzecia Międzynarodówka.Availability: Copies available for hold on place: [M-068561] (1).
Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej / Adam Schaff. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1950. Availability: Copies available for hold on place: [M-029100] (2).
Marksizm a rewizjonizm / W. I. Lenin. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1950. Availability: Copies available for hold on place: [M-027263] (1).
Pod sztandarem Wielkiej rewolucji Październikowej pod wodzą Stalina kroczymy do socjalizmu / Józef Cyrankiewicz. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1950. Other title: Pod sztandarem Wielkiej rewolucji Październikowej pod wodzą Stalina kroczymy do socjalizmu : przemówienie wygłoszone w dniu 6.XI 1950 r. na uroczystej akademii w 33 rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.Availability: Copies available for hold on place: [M-028734] (1).
Wojna chłopska w Niemczech / Fryderyk Engels. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1950. Availability: Copies available for hold on place: [M-028951] (1).

Powered by Koha