Your search returned 60 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Etapy wychowania / Maurice Debesse ; z upoważnienia aut. przeł. z jęz. fr. Irena Wojnar ; wstępem opatrzył Bogdan Suchodolski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-073289] (1).
Wychowanie i strategia życia / Bogdan Suchodolski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-012898] (1).
Historia nauki polskiej. T. 6, Dokumentacja bio-bibliograficzna, indeks biograficzny tomu I i II / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; oprac. Leszek Hajdukiewicz ; [indeks oprac. przy współpr. Zofii Steczowicz (Średniowiecze) et al.] ; Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki i Techniki. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-001105] (1).
Pedagogika : podręcznik dla kandydatów na nauczycieli / pod red. Bogdana Suchodolskiego. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-015580] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070391] (1).
Oświata i człowiek przyszłości / Bogdan Suchodolski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-012988] (1).
Pedagogika : podręcznik dla kandydatów na nauczycieli / pod red. Bogdana Suchodolskiego. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-020463] (3).
Problemy wychowania w cywilizacji nowoczesnej / Bogdan Suchodolski ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-012914] (1).
Pedagogika : podręcznik dla kandydatów na nauczycieli / pod redakcją Bogdana Suchodolskiego. Edition: Wydanie 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, copyright 1971. Availability: Copies available for loan: [M-013112] (1).
Trzy pedagogiki / Bogdan Suchodolski. Publisher: Warszawa : Nasza Księgarnia, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-087018] (1).
Zagubiony paradygmat - natura ludzka / Edgar Morin ; przeł. Roman Zimmand ; przedm. opatrzył Bogdan Suchodolski. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-013254] (1).
Labirynty współczesności : niewola i wolność człowieka / Bogdan Suchodolski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-002214] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010896] (1).
Społeczeństwo bez szkoły / Ivan Illich ; przeł. Felicja Ciemna ; przedm. opatrzył Bogdan Suchodolski. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-039363] (1).
Społeczeństwo nauki / John Ziman ; przeł. Ewa Krasińska ; przedm. opatrzył Bogdan Suchodolski. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-010888] (1).
Oświata i pedagogika w Polsce i w świecie : rok 1969 / [red. nauk. Bogdan Suchodolski] ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. Availability: Copies available for loan: [MA-006402] (3).
  Copies available for hold on place: [M-012694] (1).
Problemy współczesnego człowieka w filozofii - wartość, wolność, odpowiedzialność / przedmowę napisał Bogdan Suchodolski ; [red. Hanna Świda] ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1971. Availability: Copies available for loan: [MA-006397] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013243] (1).
Osobowość w społeczeństwie i kulturze / przedmowę napisał Bogdan Suchodolski ; [red. nauk. Bogdan Suchodolski, Hanna Świda] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1974. Availability: Copies available for loan: [MA-006416] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013108] (1).
Oświata i pedagogika w Polsce i na świecie : rok 1970 / red. nauk. Bogdan Suchodolski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. Availability: Copies available for loan: [MA-006405] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012695] (1).
Wychowanie dla przyszłości / Bogdan Suchodolski. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-068715] (1).
Komisja Edukacji Narodowej na tle roli oświaty w dziejowym rozwoju Polski / Bogdan Suchodolski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006566] (1).
Podstawy wychowania socjalistycznego / Bogdan Suchodolski. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1967. Availability: Copies available for loan: [M-032159] (3).
Nasza współczesność a wychowanie / B. Suchodolski, I. Wojnar. Publisher: Warszawa : Nasza Księgarnia, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-070801] (1).
Zarys pedagogiki : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; [napisali: Tadeusz Dowjat et al.]. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. Availability: Copies available for loan: [M-012904] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012866] (1).
Zarys pedagogiki : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; [napisali: Wincenty Okoń et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. Availability: Copies available for loan: [M-013346] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068714] (1).
Podstawy pedagogiki / wstęp i red. Bogdan Suchodolski. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. Other title: Problemy współczesnego wychowania.Availability: Copies available for hold on place: [M-070152] (1).
Nauka polska w okresie Oświecenia / Bogdan Suchodolski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953. Availability: Copies available for loan: [M-064205] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009702] (1).
Polska myśl pedagogiczna w okresie renesansu / Bogdan Suchodolski ; Polska Akademia Nauk. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954. Availability: Copies available for loan: [M-009723] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009722] (1).
Kultura polska a socjalistyczny system wartości : referaty wygłoszone na sesji naukowej [Jabłonna 1975] / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000". Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-009785] (1).
Zarys pedagogiki : praca zbiorowa. T. 1, Wprowadzenie / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; [napisali: Tadeusz Dowjat et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-015488] (1).
Zarys pedagogiki : praca zbiorowa. T. 2, System / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; [napisali: Wincenty Okoń et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-015487] (1).

Powered by Koha