Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ubezpieczenia społeczne niektórych grup ludności : orzecznictwo / oprac. Jakub Stelina. Edition: Stan prawny na dzień 25 listopada 1995 r.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Prawnicze "Lex", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-039314] (1).
Emerytury i renty : orzecznictwo / oprac. Jakub Stelina. Edition: Stan prawny na dzień 3 listopada 1995 r.Publisher: Gdańsk : Lex, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-039315] (1).
Ubezpieczenia społeczne : emerytury i renty, zasiłki, wypadki przy pracy / oprac. Jakub Stelina ; wstęp Urszula Jackowiak. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1 kwietnia 1996 r.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Prawnicze Lex, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-021948] (1).
Grupowe zwolnienia : komentarz / Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Jakub Stelina ; pod red. Kazimierza Jaśkowskiego. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2004 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047155] (5).
Grupowe zwolnienia : komentarz / Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Jakub Stelina ; red. Kazimierz Jaśkowski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 kwietnia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-056677] (4).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Kodeks pracy z aktami wykonawczymi / oprac. Jakub Stelina. Edition: Stan prawny na dzień 6 stycznia 1995 r.Publisher: Gdańsk : Lex, cop. 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-041007] (1).
Leksykon prawa pracy : 100 podstawowych pojęć / pod red. Jakuba Steliny ; [aut. leksykonu Urszula Jackowiak et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-099447] (1).
Prawo urzędnicze / Jakub Stelina. Edition: [Stan prawny na dzień 18 czerwca 2009 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-107115] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Stosunek służbowy / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Tadeusz Kuczyński, Eliza Mazurczak-Jasińska, Jakub Stelina. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu : księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu : praca zbiorowa / pod red. Michała Seweryńskiego i Jakuba Steliny. Publisher: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo pracy / red. Jakub Stelina ; aut. Artur Rycak [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 grudnia 2012 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-111909] (1).
Zakładowy dialog społeczny / red. nauk. Jakub Stelina. Publisher: Warszawa : LEX a Wolter Kluwer business, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-094388] (5).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowa z okazji trzydziestej rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" / pod red. A. Wypych-Żywickiej, M. Tomaszewskiej i J. Steliny. Publisher: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-098648] (1).
Leksykon prawa pracy : 100 podstawowych pojęć / pod red. Jakuba Steliny ; [aut. leksykonu Urszula Jackowiak et al.]. Edition: Wyd. 2 uzup. i zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora / Krzysztof Grajewski, Jakub Stelina, Piotr Uziębło ; red. nauk. Krzysztof Grajewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Magdalena Rycak, Artur Rycak, Jakub Stelina ; słowo wstępne Jerzy Stępień. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Stosunki pracy osób pełniących funkcje organów państwa / Jakub Stelina. Edition: Stan prawny na 1 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Kodeks pracy : komentarz / redaktor Arkadiusz Sobczyk ; autorzy: Dominika Dörre-Kolasa, Monika Gładoch, Paweł Korus, Leszek Mitrus, Arkadiusz Sobczyk, Jakub Stelina, Marcin Zieleniecki. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2017. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-115925] (1).
Prawo pracy a kryzys gospodarczy / Jakub Stelina. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Nowa koncepcja umowy o pracę na czas określony / Jakub Stelina. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: New concept of fixed-term employment contract.
Kapitał, praca, człowiek : księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły / [autorzy Barbara de Ankerburg-Wagner, Andrzej Barteczek, Henryk Bieniok, Halina Buk, Martin Černohorský, Marzena Czarnecka, Ludwik Florek, Grzegorz Goździewicz, Halina Henzel, Stefan Jurga, Józef Orczyk, Radosław Pacud, Walerian Sanetra, Michał Seweryński, Tadeusz Sławek, Jakub Stelina, Małgorzata Szczęsny, Gertruda Uścińska, Aleksander Jerzy Witosz, Jerzy Woźnicki, Jerzy Wratny, Krystyna Znaniecka ; redaktor naukowy księgi: Aleksander Jerzy Witosz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo pracy / redaktor Jakub Stelina ; autorzy Artur Rycak, Magdalena Rycak, Jakub Stelina, Monika Tomaszewska, Marcin Zieleniecki. Edition: 4. wydanie, stan prawny na dzień 1.6.2018 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Kodeks pracy : komentarz / redaktor Arkadiusz Sobczyk ; autorzy: Dominika Dörre-Kolasa, Monika Gładoch, Paweł Korus, Leszek Mitrus, Arkadiusz Sobczyk, Jakub Stelina, Marcin Zieleniecki. Edition: 4. wydanie.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. Other title: KP.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115924] (1).
Kodeks pracy : komentarz / redaktor: Arkadiusz Sobczyk ; autorzy: Dominika Dörre-Kolasa, Monika Gładoch, Joanna Jarguz, Paweł Korus, Leszek Mitrus, Arkadiusz Sobczyk, Jakub Stelina, Marcin Zieleniecki. Edition: 5. wydanie.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Lists:

Powered by Koha