Your search returned 32 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych / Eugeniusz M. Pluciński. Publisher: Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-055061] (18).
  Copies available for reference: [CZ 339] (2).
Ekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia teoretyczno-empiryczne z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Eugeniusz M. Pluciński. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-066970] (13).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej / Eugeniusz Maciej Pluciński ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : "Scholar" : Fundacja Studiów Międzynarodowych , 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Dostosowanie polskiej gospodarki do rynku Unii Europejskiej : szanse i wyzwania / Eugeniusz M. Pluciński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-080263] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109980] (1).
Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej podczas procesów transformacji systemowej : analiza empiryczna handlu między- i wewnątrzgałęziowego Polski, Węgier, Czech i Słowacji z Unią Europejską, Niemcami i w ramach CEFTA w latach dziewięćdziesiątych / Eugeniusz Maciej Pluciński ; [tł. i red. nauk. Eugeniusz Maciej Pluciński]. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, 1998. Other title: Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-089494] (1).
Polityka strukturalna Unii Europejskiej - ocena, perspektywy, wyzwania / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne kryzysu strefy euro / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012
Struktura polskiego handlu z krajami Unii Europejskiej w kontekście efektów dobrobytowych UC, JRW i UGW / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Współczesne determinanty stosunków międzynarodowych Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006Other title: Znaczenie czynników ekonomiczno-społecznych na tle zjawiska globalizacji.
Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012 : wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej / Eugeniusz M. Pluciński. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. Other title: Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku Unii Europejskiej w latach 2002-2012 | Wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-097452] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (2).
Analiza strumieni polskiego handlu z krajami UE po akcesji - wybrane aspekty / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Wybrane aspekty handlu międzynarodowego Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008
Transatlantyckie partnerstwo Unii Europejskiej i USA (TTIP) w kontekście efektów dobrobytowych Polski na wspólnym rynku / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Krakowskie Studia Międzynarodowe : [czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego] Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004-
Kryzys fiskalny krajów strefy euro a programy naprawcze na lata 2010-2012 : Euroland 2010 - czy to tylko kryzys fiskalny krajów PIIGS? / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Gospodarka światowa w dobie globalizacji Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
Między wolnym handlem a protekcjonizmem gospodarczym / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Między kryzysem a współpracą gospodarczą : przykłady wyzwań i problemów w stosunkach międzynarodowych końca pierwszej dekady XXI wieku Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 2010
Konkurencyjnośc polskiej gospodarki na rynku Niemiec przed i po akcesji z Unią Europejską / Eugeniusz M. Plusiński. Source: Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2010
Ekonomia i racjonalne wybory / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Pluciński, Eugeniusz Maciej (1950- ) Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008
Racjonalne wybory w gospodarce otwartej (ujęcie modelowe) / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Pluciński, Eugeniusz Maciej (1950- ) Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008
Potekcjonizm gospodarczy a (nie) racjonalne wybory ekonomiczne / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Pluciński, Eugeniusz Maciej (1950- ) Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008
Międzynarodowa integracja gospodarcza (Unia Europejska) / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Pluciński, Eugeniusz Maciej (1950- ) Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008
Procesy globalizacyjne w świecie a racjonalne wybory ekonomiczne / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Pluciński, Eugeniusz Maciej (1950- ) Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008
Identyfikacja ryzyka w gospodarce otwartej na poziomie integracji gospodarczej UE / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Pluciński, Eugeniusz Maciej (1950- ) Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008
Sposoby ograniczania ryzyka kosztu utraconych możliwości w gospodarce otwartej / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Pluciński, Eugeniusz Maciej (1950- ) Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w gospodarce otwartej awyzwania dla Polski. Wybrane aspekty / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 4, Studia społeczne, polityczne i ekonomiczne Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014Other title: Polska-Europa-Świat.
Euroland z perspektywy paradygmatu ekonomii integracji : wybrane aspekty w kontekście kryzysu fiskalnego / Eugeniusz Pluciński. Source: Regnare, gubernare, administrare : prawo i władza na przestrzeni wieków : prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012
Istota racjonalnych wyborów ekonomicznych w gospodarce otwartej : (ujęcie modelowe, wybrane aspekty teorii) / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Pluciński, Eugeniusz Maciej (1950- ) Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012 : wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015
Fazy integracji gospodarczej (UE) vs efekty dobrobytowe z międzynarodowego podziału pracy i migracji czynników produkcji / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Pluciński, Eugeniusz Maciej (1950- ) Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012 : wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015
Rola rynku Unii Europejskiej w handlu Polski ze światem z makroekonomicznymi parametrami w tle / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Pluciński, Eugeniusz Maciej (1950- ) Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012 : wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015
Dynamika zmian w konkurencyjnośći czynnikowej polskiego eksportu oraz w handlu między- i wewnątrzgałęziowym na rynku UE15 (2002-2004-2012) / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Pluciński, Eugeniusz Maciej (1950- ) Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012 : wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015
Handel Polski z nowymi krajami UE10+2 vs konkurencyjność czynnikowo-strukturalna w latach 2004 i 2012 / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Pluciński, Eugeniusz Maciej (1950- ) Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012 : wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015
Integracja EU z USA (TTIP) z perspektywy intensyfikacji udziału Polski w handlu wewnątrzgałęziowym na rynku UE15 / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Pluciński, Eugeniusz Maciej (1950- ) Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012 : wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w gospodarce otwartej a wyzwania dla Polski : wybrane aspekty / Eugeniusz M. Pluciński. Source: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 4, Studia społeczne, polityczne i ekonomiczne Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014

Powered by Koha