Your search returned 5 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przepisy procedury cywilnej dotyczące konsumentów - wybrane problemy. Cz. 2 / Mateusz Pietraszewski. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: Civil procedure regulations relating to consumer rights - selected issues.
Przepisy procedury cywilnej dotyczące konsumentów : wybrane problemy. Cz. 1 / Mateusz Pietraszewski. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: Civil procedure regulations relating to consumer rights : selected issues.
Porównanie klauzul generalnych z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym / Mateusz Pietraszewski. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. (III CZP 122/08; niepubl.) / Mateusz Pietraszewski. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2011 r. (I ACa 278/11) / Mateusz Pietraszewski. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-

Powered by Koha