Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Model ustroju samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich : prawo samorządu terytorialnego w toku przemian / Katarzyna Płonka-Bielenin, Tomasz Moll ; pod red. Lidii Zacharko. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego : wzory pism i dokumentów, schematy działań / Monika Augustyniak, Tomasz Moll. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; [autorstwo poszczególnych komentarzy: Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Anna Wierzbicka, Renata Cybulska, Monika Augustyniak, Tomasz Moll, Roman Marchaj]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Język mniejszości a jawność działania samorządu terytorialnego / Tomasz Moll. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Podział zadań między jednostki samorządu terytorialnego / Tomasz Moll. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-
Zasada wykonywania przez gminę zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność - zagadnienia administracyjnoprawne / Tomasz Moll. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-
Zadania miasta na prawach powiatu / Tomasz Moll. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-
Zadania samorządu terytorialnego a zadania terenowej administracji rządowej / Tomasz Moll. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Objectives of territorial selfgovernment and the tasks of territorial government administration.
Przymiot strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę / Tomasz Moll. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Attribute of a party in proceeding related to the construction permit.
Commentary approving the judgment the Supreme Administrative Court of 13 February 2014, signature file I OSK 1814/12 / Tomasz Moll. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-
Skuteczność prawa bez sankcji w świetle art. 20 ustawy o samorządzie gminnym / Tomasz Moll. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Effectiveness of the law without sanctions, in the light of Art. 20 of the Law on Local Government.
Zadania organów samorządu terytorialnego o charakterze cywilnoprawnym / Tomasz Moll. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Tasks of the local government of a civil nature.
Terms initiate mediation proceedings on the complaint of Art. 101 and 101a of the Local Government Act / Tomasz Moll. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Warunki wszczęcia postępowania mediacyjnego w sprawie skargi z art. 101 i 101a ustawy o samorządzie gminnym.
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 3.02.2012 r. (III SA/Wr 694/11) / Tomasz Moll. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-
Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym jako jeden ze sposobów hamowania presji na władzę lokalną / Tomasz Moll. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Restrictions on corruption in local governments as a way of limiting the pressure on local authorities.
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; komentarze do poszczególnych artykułów napisali: Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Anna Wierzbica, Renata Cybulska, Monika Augustyniak, Tomasz Moll, Roman Marchaj. Edition: 2. wydanie, stan prawny na 15 lutego 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-117213] (1).
  Checked out (1).
Umowa o partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych / Tomacz Moll. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Organ wykonawczy powiatu w świetle ustawy komunalnej Dolnej Saksonii / Tomasz Moll. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Organ wykonawczy związku metropolitarnego w województwie śląskim / Tomasz Moll. Source: Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Roman Marchaj, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. Edition: 3. wydanie, stan prawny na 1 lutego 2021 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).

Powered by Koha