Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych / Czesław Mojsiewicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Atla 2, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-048632] (5).
Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych / red. nauk. Czesław Mojsiewicz ; [aut. Włodzimierz Malendowski et al.]. Edition: Wyd. 4 rozsz. uaktualnione do czerwca 2000 r.Publisher: Wrocław : Atla 2, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-037218] (5).
Stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Malendowskiego i Czesława Mojsiewicza ; [aut.: Jolanta Bryła et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : "Atla2", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-001908] (5).
Słownik wiedzy o Unii Europejskiej / Zbigniew Czachór, Czesław Mojsiewicz, Tadeusz Wallas. Publisher: Poznań : "MRS" Marianna Skrzeczyńska : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-044934] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Przezwyciężanie wrogości i nacjonalizmu w Europie : praca zbiorowa / pod red. Czesława Mojsiewicza i Krzysztofa Glassa ; Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Publisher: Toruń ; Poznań : Adam Marszałek, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-088985] (1).
Stosunki Polski z innymi państwami socjalistycznymi : praca zbiorowa / pod red. Czesława Mojsiewicza. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-011795] (1).
Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych / Czesław Mojsiewicz. Publisher: Wrocław : Atla 2, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-006701] (1).
Szkice z dziejów propagandy / Czesław Mojsiewicz ; [Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych]. Publisher: Poznań : Ars Nova, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-097697] (1).
Wspólnota Niepodległych Państw / Czesław Mojsiewicz. Publisher: Poznań : Terra, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092394] (3).
  Copies available for hold on place: [M-098902] (1).
Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych / Czesław Mojsiewicz. Edition: Wyd. 3.Publisher: Wrocław : Atla 2, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-093605] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Malendowskiego i Czesława Mojsiewicza ; [aut.: Jolanta Bryła et al.]. Edition: Wyd. 3 uaktual. i rozsz.Publisher: Wrocław : Atla 2, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-040235] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. W. Malendowskiego i Cz. Mojsiewicza. Publisher: Wrocław : Atla 2, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-074679] (1).
Suwerenność i państwa narodowe w integrującej się Europie - przeżytek czy przyszłość? / pod red. Józefa Fiszera i Czesława Mojsiewicza ; Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Publisher: Poznań ; Warszawa : Typografika, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-040122] (1).
Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych / [red. nauk. Czesław Mojsiewicz ; aut. Jolanta Bryła et al.]. Edition: Wyd. 6, uaktualnione do czerwca 2007.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Atla 2, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-093593] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Świat, w którym żyjemy / Czesław Mojsiewicz. Publisher: Poznań : Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-091614] (1).
Globalne problemy ludzkości / Czesław Mojsiewicz ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu]. Publisher: Poznań : "Terra", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-092496] (1).
Rola opinii publicznej w polityce / Czesław Mojsiewicz. Publisher: Poznań : Terra, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-108085] (1).

Powered by Koha