Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych / Franciszek R. Krynojewski [et al. ; pod red. Sławomira Mazura] ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Publisher: Katowice : AWF : Fundacja AWF, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102821] (12).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (1).
Podręcznik strzelectwa sportowego / Sławomir Mazur ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Publisher: Katowice : AWF : Fund. AWF, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-001850] (10).
  Copies available for hold on place: [M-095201] (1).
Edukacja dla bezpieczeństwa : materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach pod honorowym patronatem Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP / pod red. Sławomira Mazura ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055257] (22).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Podręcznik terenoznawstwa / Sławomir Mazur ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Publisher: Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055269] (20).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
System zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej / Mieczysław Bieniek, Sławomir Mazur ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053930] (10).
  Checked out (2).
Bezpieczeństwo i obronność Rzeczypospolitej Polskiej / Mieczysław Bieniek, Sławomir Mazur ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055287] (14).
Bezpieczeństwo i obronność Rzeczypospolitej Polskiej / Mieczysław Bieniek, Sławomir Mazur ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092483] (6).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (2).
System zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej / Mieczysław Bieniek, Sławomir Mazur ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082257] (13).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (2).
National and international security in contemporary changing reality. Pt. 1 / ed. by Mieczysław Bieniek, Sławomir Mazur. Publisher: Krakow : Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University. Security Sciencies Faculty : Krakow Society of Education - AFM Publishing House, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-086796] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.56/.57] (1).
National and international security in contemporary changing reality. Pt. 2 / ed. by Mieczysław Bieniek, Sławomir Mazur. Publisher: Krakow : Krakow Society of Education - AFM Publishing House, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-110162] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.56/.57] (1).
Konflikty zbrojne we współczesnym świecie : przyczyny, rejony występowania / Mieczysław Bieniek, Sławomir Mazur. Publisher: Kraków : Agencja Reklamowo -Wydawnicza "Dytko-Media": Międzynarodowa Fundacja "Scientia, Ars, Educatio", 2013. Availability: Copies available for loan: [M-106490] (12).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
  Checked out (2).
Terroryzm na progu XXI wieku / Zbigniew Kwiasowski, Sławomir Mazur. Source: Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie bezpieczeństwem Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002
International Aspects of Counteracting Terrorism / Sławomir Mazur. Source: National and international security in contemporary changing reality. Pt. 1 Krakow : Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University. Security Sciencies Faculty : Krakow Society of Education - AFM Publishing House, 2012
Bezpieczeństwo w aspekcie zagrożeń cywilizacyjnych społeczeństwa XXI wieku / Sławomir Mazur, Wiesław Szot. Source: Bezpieczeństwo : wymiar współczesny i perspektywy badań Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie / Sławomir Mazur. Source: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2000-2010 Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, [ca 2010]
Administracja bezpieczeństwa, informacji niejawnych i danych osobowych : vademecum / zbiór i opracowanie Jerzy Depo, Sławomir Mazur. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-103797] (3).
  Copies available for reference: [CZ KA 342.7] (1).
  Checked out (1).
Wojska specjalne Rzeczypospolitej Polskiej : monografia / redakcja: Mieczysław Bieniek, Sławomir M. Mazur ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114813] (2).
  Copies available for reference: [CZ KA 355/359:623] (1).
  Checked out (2).
Rola i zadania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Marek Zawartka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Nowe Kierunki w Badaniach i Naukach o Edukacji i Bezpieczeństwie w XXI Wieku = New Directions in Researches and Sciences on Education and Security i XXI st Century / [red. nauk. Sławomir M. Mazur, Monika H. Ostrowska ; Międzynarodowa Fundacja "Scientia, Ars, Educatio", Katolicki Uniwersytet v Ruzomberoku. Pedagogicka Fakulta]. Publisher: Ruzomberok ; Kraków : Międzynarodowa Fundacja "Scientia, Ars, Educatio", Katolicki Uniwersytet v Ruzomberoku. Pedagogicka Fakulta, 2011-. Other title: New Directions in Researches and Sciences on Education and Security i XXI st Century.Availability: Copies available for reference: [CA-1315] (1).
Hybrid warfare in Ukraine : outcomes and recommendations for Europe and the world / scientific editor Boguslaw Pacek ; reviewers Zygmunt Matuszak, Sławomir M. Mazur. Publisher: [Miejsce nieznane] : Defence Education Enhancement Programme (DEEP), 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110229] (1).
  Copies available for reference: [CZ KA 351.74/.75] (1).
Współczesne wyzwania teorii i praktyki bezpieczeństwa / redakcja: Sławomir M. Mazur, Monika Ostrowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110228] (1).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.56/.57] (1).
Perspektywy rozwoju Straży Miejskiej w Krakowie / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016Source: Bezpieczeństwo i Obronność Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012-
Wybrane osiągnięcia strażników miejskich / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016Source: Bezpieczeństwo i Obronność Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012-
Psy służbowe / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016Source: Bezpieczeństwo i Obronność Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012-
Pojazdy Straży Miejskiej / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016Source: Bezpieczeństwo i Obronność Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012-
Programy profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016
System szkoleń w Straży Miejskiej w Krakowie / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016
Struktura organizacyjna komendy i oddziałów Straży Miejskiej Miasta Krakowa / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016
Struktura i zadania Straży Miejskiej / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016

Powered by Koha