Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej / Tomasz Gizbert-Studnicki. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1986. Other title: De iurisperitorum sermone sociolinguisticae tractato.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-015185] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011835] (1).
Media na rynku : wprowadzenie do ekonomiki mediów / Tadeusz Kowalski, Bohdan Jung. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-056004] (6).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Mała historia filmu w ilustracjach / Jerzy Płażewski ; [oprac. graf. Tadeusz Kowalski]. Publisher: Warszawa : Filmowa Agencja Wydawnicza, 1957. Availability: Copies available for hold on place: [M-067718] (1).
Między twórczością a biznesem : wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce / Tadeusz Kowalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Współczesna teoria i filozofia prawa na zachodzie Europy : wybór tekstów / Tomasz Gizbert-Studnicki, Krzysztof Płeszka, Ryszard Sarkowicz, Jerzy Stelmach ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-082267] (1).
  Copies available for hold on place: [M-074968] (1).
Karaimische Texte im Dialekt von Troki : eingeleitet, erläutert und mit einem karaimisch-polnisch-deutschen Glossar versehen = Teksty karaimskie w narzeczu trockim : z wstępem i objaśnieniami w języku niemieckim, tudzież ze słownikiem karaimsko-polsko-niemieckim / [oprac.] Tadeusz Kowalski. Publisher: Kraków : nakł. Polskiej Akademji Umiejętności ; Warszawa [etc.] : skł. gł. w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1929 (Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego). Other title: Teksty karaimskie w narzeczu trockim.Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000978] (1).
Institutional change in the European Transition Economies : the case of Poland / ed. by Tadeusz Kowalski, Steve Letza, Clas Wihlborg ; Poznań University of Economics. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-063070] (1).
Metodologiczne dychotomie : krytyka pozytywistycznych teorii prawa / Tomasz Gizbert-Studnicki, Adam Dyrda, Andrzej Grabowski. Publisher: Warszawa Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-106610] (2).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Teoria wykładni celowościowej Marka Smolaka / Tomasz Gizbert-Studnicki, Adam Dyrda. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Marek Smolak's theory of teological interpretation.
Uniwersalność teorii prawa / Tomasz Gizbert-Studnicki. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Universality of legal theory.
Koncepcje pluralizmu mediów i polityki mediowej w warunkach rozwoju platform cyfrowych = Concepts of media pluralism and media policy in digital era / Tadeusz Kowalski. Source: Studia Medioznawcze Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA, 2000-Other title: Concepts of media pluralism and media policy in digital era.
Między efektywnością a wolnością : wprowadzenie do ekonomiki selekcji algorytmicznej / Tadeusz Kowalski. Source: Studia Medioznawcze Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA, 2000-Other title: Between efficiency and freedom : introduction to the economics of algorithmic selection.Online Access: Click here to access online
Ekonomiczne badania nad mediami jako element nauki o mediach / Tadeusz Kowalski. Source: Studia Medioznawcze Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA, 2000-Other title: Economic research on media as an element of media studies.Online Access: Click here to access online

Powered by Koha