Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego / Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Polskie sądownictwo administracyjne / red. Zbigniew Kmieciak ; aut. Wojciech Chróścielewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082660] (13).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne w Europie / pod red. Zbigniewa Kmieciaka ; aut. Janusz Borkowski [et al.]. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003233] (3).
Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym / Zbigniew Kmieciak. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080646] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095671] (1).
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie / Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086124] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne w Europie / pod red. Zbigniewa Kmieciaka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080986] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Odwołania w postępowaniu administracyjnym / Zbigniew Kmieciak. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2010.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-108291] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Jawność i jej ograniczenia. T. 3, Skuteczność regulacji / pod red. Zbigniewa Kmieciaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Other title: Skuteczność regulacji.Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Polskie sądownictwo administracyjne : zarys systemu / redaktor Zbigniew Kmieciak ; autorzy Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Zbigniew Kmieciak, Agnieszka Krawczyk, Joanna Wegner-Kowalska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Zarys teorii postępowania administracyjnego / Zbigniew Kmieciak. Edition: Stan prawny na 31 maja 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Koncepcja zintegrowanego systemu odwoławczego w sprawach administarcyjnych / Zbigniew Kmieciak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Rady stanu we współczesnych systemach sądownictwa administracyjnego / Zbigniew Kmieciak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Efektywność sądowej kontroli administracji publicznej / Zbigniew Kmieciak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Przewlekłość postępowania administracyjnego / Zbigniew Kmieciak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Nadużycie prawa do środka odwoławczego w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Zbigniew Kmieciak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Partycypacja w postępowaniu administracyjnym : w kierunku uspołecznienia interesu prawnego / redakcja naukowa Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Trybunały administracyjne w Kanadzie / Zbigniew Kmieciak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Administrative tribunals in Canada.
Instancyjność postępowania administracyjnego w świetle Konstytucji RP / Zbigniew Kmieciak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: System of instances in the administrative procedure in the light of the Constitution of the Republic of Poland.
O ułomności regulacji prawnej wyłączenia pracownika, organu i członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu administracyjnym / Zbigniew Kmieciak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: On weakness of the legal provisions concerning exlusion of an employee, an authority or a member of a collective body from participation in administrative proceedings (dealing with case).
Samorządowe kolegia odwoławcze w układzie administracyjnego toku instancji / Zbigniew Kmieciak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Local-government appeal boards in the system of administrative instances.
Koncepcja trybu uproszczonego w postępowaniu administracyjnym ogólnym / Zbigniew Kmieciak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Conception of simplified procedure in general administrative proceedings.
Idea procedur administarcyjnych trzeciej generacji : na przykładzie postępowania w sprawach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych / Zbigniew Kmieciak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Idea of third generation of administrative procedures : presented on the example of proceedings relating to financing projects within the framework of operational programmes.
W poszukiwaniu modelu postępowania odpowiadającego naturze administracji publicznej / Zbigniew Kmieciak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: In search of the model of procedure corresponding to the character of public administration.
O ułomności formuły sądowej kontroli uznania administracyjnego / Zbigniew Kmieciak, Joanna Wegner-Kowalska. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Disability of judicial review formula for administrative discretion.
Dylematy reformy prawa o postępowaniu administracyjnym / Zbigniew Kmieciak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Dilemmas of the reform of law on the administrative procedure.
O pojęciu rządów prawa / Zbigniew Kmieciak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Some remarks about the rule of law.
Węgierska ustawa o ogólnych zasadach postępowania w sprawach administracyjnych - koegzystencja dwóch wizji porządku prawnego? / Zbigniew Kmieciak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Hungarian law on the general rules of administrative proceedings : co-existence of two visions of legal order?.
Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego : księga pamiątkowa profesora Janusza Borkowskiego / redakcja naukowa Zbigniew Kmieciak, Wojciech Chróścielewski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Problemy i wyzwania partycypacji w postępowaniu administracyjnym / Zbigniew Kmieciak. Source: Partycypacja w postępowaniu administracyjnym : w kierunku uspołecznienia interesu prawnego Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017
Wstęp / Zbigniew Kmieciak, Ewa Łętowska. Source: Partycypacja w postępowaniu administracyjnym : w kierunku uspołecznienia interesu prawnego Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017

Powered by Koha