Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Komentarz do ustawy O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary / Marian Filar, Zbigniew Kwaśniewski, Dariusz Kala ; pod red. Mariana Filara. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095633] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie przygotowawcze, czynności sądu w tym postępowaniu, środki przymusu / Dariusz Kala [et al.] ; pod red. Kazimierza Klugiewicza. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-085719] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie przed sądem pierwszej instancji / Dariusz Kala [et al.] ; pod red. Dariusza Kali. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-088711] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Praworządność i jej gwarancje / pod red. Dariusza Kali. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-091140] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego : część ogólna wraz z komentarzami / Dariusz Kala [et al.] ; pod red. Janusza Raglewskiego. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-093224] (4).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie odwoławcze / Dariusz Kala [et al.] ; pod red. Dariusza Kali. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-094710] (3).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami : nadzwyczajne środki zaskarżenia oraz postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia / Dariusz Kala [et al.] ; pod red. Kazimierza Klugiewicza. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury , 2014. Availability: Copies available for loan: [M-096020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu / redakcja naukowa Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach ; autorzy: Tomasz Grzegorczyk, Piotr Hofmański, Barbara Janusz-Pohl, Maria Jeż-Ludwichowska, Dariusz Kala, Romuald Kmiecik, Arkadiusz Lach, Barbara Nita-Światłowska, Maciej Rogalski, Jerzy Skorupka, Ryszard A. Stefański, Sławomir Steinborn, Katarzyna Sychta. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Other title: Dopuszczalność procesu.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego wraz z komentarzami : część szczególna: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa przeciwko wolności i przestępstwa przeciwko mieniu / Dariusz Kala, Kazimierz Klugiewicz, Dariusz Kuberski, Agnieszka Pilch, Marek Siwek ; pod redakcją Marka Siwka. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Reforma prawa karnego materialnego i procesowego z 2015 roku : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Dariusz Kala, Igor Zgoliński. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ekspertyza sądowa : zagadnienia wybrane / redakcja naukowa Maria Kała, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-114386] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kara łączna i wyrok łączny / Dariusz Kala, Maja Klubińska. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (zagadnienia wybrane) / Dariusz P. Kała. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: Recognition and enforcement of an arbitration award or settlement before it entered (selected issues).

Powered by Koha