Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria Sierpińska, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-081363] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane / Ryszard Borowiecki, Józef Czaja, Andrzej Jaki. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa ; Kraków : TNOiK, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-053624] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087502] (1).
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Publisher: Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2002. Other title: Restructuring and development processes of enterprises and their value creation.Availability: Copies available for hold on place: [M-115007] (1).
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty / oprac. i red. naukowa Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Publisher: Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2005. Other title: Restructuring during economic transformation.Availability: Copies available for hold on place: [M-115008] (1).
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki / oprac. i red. nauk.: Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Other title: Restructuring potential under globalization and new economy conditions.Availability: Copies available for loan: [M-081415] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114998] (1).
Enterprises in the face of 21st century challenges : development - management - entrepreneurship / scientific ed.: Ryszard Borowiecki & Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Publisher: Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-053619] (1).
Challenges and barriers of the 21st century economy : economic, legal, social and ecological aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard Borowiecki & Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organisation of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Publisher: Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. Other title: Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici.Availability: Copies available for loan: [M-053615] (1).
  Copies available for hold on place: [M-053614] (1).
Wycena przedsiębiorstwa : przesłanki, procedury, metody / Andrzej Jaki. Edition: Wyd. 3 uaktualnione.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059392] (6).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
  Checked out (1).
Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Other title: Restructuring challenges in the face of the global economic crisis.Availability: Copies available for loan: [M-081416] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-081417] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej Jaki, Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081114] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. naukowa: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Other title: Dilemmas of contemporary enterprises in the restructuring process : diversification - integration - development.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowe. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Other title: Restructuring in the face of new economic challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Other title: Challenges for the management of the contemporary enterprise.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa / Andrzej Jaki. Edition: Wyd. 4 poszerz.Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa / Andrzej Jaki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Knowledge, economy, society : global and regional challenges of the 21st century economy / ed. by Paweł Lula, Bogusz Mikuła, Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. Publisher: Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).

Powered by Koha