Your search returned 39 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Historia administracji / Hubert Izdebski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Liber, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-014823] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja publiczna : zagadnienia ogólne / Hubert Izdebski, Michał Kulesza. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Liber, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-058694] (4).
Historia administracji / Hubert Izdebski. Edition: Wyd. 2 (zm.).Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-077276] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039355] (1).
Współczesne modele administracji publicznej / Hubert Izdebski ; [Urząd Rady Ministrów]. Publisher: Warszawa : Pełnomocnik Rządu do Spraw Reformy Administracji Publicznej, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-013468] (1).
Funkcjonowanie i aparat Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów / [red. Hubert Izdebski]. Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-013536] (1).
Administracja publiczna : zagadnienia ogólne / Hubert Izdebski, Michał Kulesza. Edition: Wyd. 3 rozsz.Publisher: Warszawa : "Liber", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049086] (6).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Samorząd Terytorialny / red. nacz. Michał Kulesza. Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-. Availability: Copies available for hold on place: [CB-144] (12).
Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności / Hubert Izdebski. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 31 marca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046962] (5).
Historia myśli politycznej i prawnej / Hubert Izdebski. Edition: 4. wyd. rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007 2006. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-010033] (1).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Fundamenty współczesnych państw / Hubert Izdebski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Rada Europy : organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski / Hubert Izdebski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-086904] (1).
Etyka zawodów prawniczych : etyka prawnicza / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075488] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050744] (6).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Elementy teorii i filozofii prawa / Hubert Izdebski. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Fundacje i stowarzyszenia : ustawa o fundacjach, prawo o stowarzyszeniach / Hubert Izdebski. Edition: Wyd. 3 zm., stan prawny na rok 1994.Publisher: Warszawa : Omnia, 1994. Other title: Ustawa o fundacjach | Prawo o stowarzyszeniach.Availability: Copies available for hold on place: [M-049926] (1).
Efektywna administracja skarbowa / red. nauk.: Zyta Gilowska, Hubert Izdebski, Konrad Raczkowski. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Finansów : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Fundacje i stowarzyszenia : komentarz, orzecznictwo, skorowidz / Hubert Izdebski. Publisher: Łomianki : Oficyna Wydawnicza Anna Wilamowska, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-077147] (1).
Historia myśli politycznej i prawnej / Hubert Izdebski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-060726] (1).
Kodeks cywilny z komentarzem. [Ks. 1, Część ogólna] / Hubert Izdebski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Transit", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-062436] (1).
Kodeks cywilny z komentarzem. [Ks. 3, Zobowiązania : (część ogólna)] / Hubert Izdebski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Transit", 1996. Availability: Copies available for loan: [M-064511] (1).
  Copies available for hold on place: [M-063398] (1).
Kodeks cywilny z komentarzem. [Ks. 2, Własność i inne prawa rzeczowe] / Hubert Izdebski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Transit", 1996. Other title: Własność i inne prawa rzeczowe.Availability: Copies available for hold on place: [M-063411] (1).
Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności / Hubert Izdebski. Edition: Stan prawny na 15 września 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080709] (1).
Dostęp obywateli do europejskiego wymiaru sprawiedliwości / red. Hubert Izdebski, Hanna Machińska. Publisher: Warszawa : Biuro Informacji Rady Europy, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-064231] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112517] (1).
Edukacja etyczna prawników - cele i metody : materiały z konferencji 8 czerwca 2009 r. / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Etyki Prawniczej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064377] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy. 2 / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności / Hubert Izdebski. Edition: Wyd. 2, stan prawny na sierpień 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093223] (1).
Prawo o szkolnictwie wyższym : ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz do nowelizacji / Hubert Izdebski, Jan Zieliński. Edition: Stan prawny ustaw na 1 października 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Other title: Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym.Availability: Copies available for loan: [M-084722] (7).
  Checked out (1).
Doktryny polityczno-prawne : fundamenty współczesnych państw / Hubert Izdebski. Edition: Wydanie pierwsze (dodruk).Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Organizacje pozarządowe partnerem samorządu terytorialnego : teoria i praktyka / [Jerzy Buzek - słowo wstępne ; Tomasz Schimanek (oprac.) ; Hubert Izdebski (analiza prawna)]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów : staraniem Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-085789] (1).
Lists:
Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński. Edition: Stan prawny na 1 maja 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-096810] (1).

Powered by Koha