Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Parlament V Republiki Francuskiej / Jean-Pierre Camby, Pierre Servent ; przeł. Mirosław Granat. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Other title: Parlament Piątej Republiki Francuskiej.Availability: Copies available for loan: [M-056139] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądownictwo konstytucyjne w Europie / Dominique Rousseau ; przeł. Mirosław Granat. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-052359] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086880] (1).
Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej : (na tle niektórych zasad ustrojowych) / Mirosław Granat. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustawa o partiach politycznych : komentarz / Mirosław Granat, Andrzej Gorgol, Jacek Sobczak ; pod red. Mirosława Granata. Edition: Wyd. 2, stan prawny: 1 stycznia 2003 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Ustawa o partiach politycznych : komentarz / Andrzej Gorgol, Mirosław Granat, Jacek Sobczak ; pod red. Mirosława Granata. Edition: Stan prawny: grudzień 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-074137] (1).
System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : materiały XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Nałęczów, 1-3 czerwca 2000 / red. Mirosław Granat ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-039298] (1).
Likwidacja monopolistycznej pozycji partii komunistycznych / Mirosław Granat. Publisher: Lublin : Centrum Samorządu i Administracji, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-015196] (1).
Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie / pod red. Mirosława Granata, Pasquale Policastro, Jacka Sobczaka. ; [tł. tekstów ang. Dawid Miąsik] ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo MORPOL, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-071783] (1).
Prawo konstytucyjne / oprac. zespół pod red. nauk. Wiesława Skrzydły ; [aut.:] Mirosław Granat [et al.] ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Edition: Wyd. 5, stan prawny na dzień 1 września 1996.Publisher: Lublin : Wydawnictwo "Marpol", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-071431] (1).
Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski : materiały z polsko-francuskiej konferencji naukowej, Warszawa, 21-22 października 2005 roku / red. nauk. Mirosław Granat ; [tł. z jęz. fr. i na jęz. fr. Beata Płonka]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Other title: Application du droit international et communautaire dans l'ordre juridique interne en France et en Pologne : les matériaux de la conférence scientifique polono-française, Varsovie, les 21-22 octobre 2005 | Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego.Availability: Copies available for hold on place: [M-109797] (1).
Problemy stosowania konstytucji Polski i Ukrainy w praktyce / pod red. Mirosława Granata, Jacka Sobczaka. Publisher: Lublin : Verba, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Prawo konstytucyjne : wybór aktów prawnych / wprow. Mirosław Granat i Marek Zubik ; wyboru aktów dokonali: Ewelina Gierach [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2009 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne : kazusy i ćwiczenia / Ewelina Gierach [et al.] ; pod red. Mirosława Granata i Marka Zubika. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 10 czerwca 2009 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach / Mirosław Granat. Edition: Wyd. 4, stan prawa na 15 lutego 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne : teksty jednolite / wraz z wprow. Mirosława Granata i Marka Zubika oraz z indeksem rzeczowym. Edition: Stan prawny: 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
50 lat Konstytucji V Republiki Francuskiej : związki konstytucjonalizmu francuskiego i polskiego / red. Mirosław Granat, Krzysztof Wojtyczek. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2011. Other title: Pięćdziesiąt lat Konstytucji V Republiki Francuskiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-091125] (1).
Sędzia konstytucyjny - bezstronny czy obiektywny? / Mirosław Granat. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Constitutional judge - impartial or objective?.
Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i jako norma prawna / Mirosław Granat. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Human dignity in the meaning of Article 30 of the Polish Constitution as a value and as a legal norm.
Sędzia bezstronny, czyli obiektywny / Mirosław Granat. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Impartial judge, that is, objective judge.
Prawo konstytucyjne : pytania i odpowiedzi / Mirosław Granat. Edition: 9. wydanie, stan prawny na 20 listopada 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).

Powered by Koha