Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks spółek handlowych. T. 5, [Komentarz do artykułów 585-595 KSH oraz do przepisów okołokodeksowych] / Stanisław Sołtysiński [et al. ; poszczególne części koment. oprac. Jacek Giezek et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076527] (7).
Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna / Marek Bojarski, Jacek Giezek, Zofia Sienkiewicz ; pod red. Marka Bojarskiego. Edition: Stan prawny na 1 września 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-010162] (5).
Kodeks spółek handlowych. T. 5, Pozakodeksowe prawo handlowe : komentarz / aut. Jacek Giezek [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-095228] (1).
Kodeks karny : część ogólna : komentarz / Jacek Giezek, Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda ; red. Jacek Giezek. Edition: Stan prawny na 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-083972] (1).
Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna / Marek Bojarski, Jacek Giezek, Zofia Sienkiewicz ; pod red. Marka Bojarskiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 września 2010 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067602] (2).
  Checked out (1).
Przestępstwo, kara, polityka kryminalna : problemy tworzenia i funkcjonowania prawa : księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Tomasza Kaczmarka / pod red. Jacka Giezka. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-078812] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Kodeks karny : część ogólna : komentarz / Jacek Giezek, Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda ; red. Jacek Giezek. Edition: Wyd. 2. Stan prawny na 15 maja 2012.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Współczesna adwokatura wobec innych zawodów prawniczych / pod red. Jacka Giezka. Edition: Stan prawny na 30 października 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Adwokatura w systemie organów ochrony prawnej / pod red. Jacka Giezka. Edition: Stan prawny na 30 października 2010 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Adwokatura gwarantem prawa do obrony / pod red. Jacka Giezka. Edition: Stan prawny na 30 października 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Adwokatura wobec najnowszych zmian prawa sądowego / pod red. Jacka Giezka. Edition: Stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Świadomość sprawcy czynu zabronionego / Jacek Giezek. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-026947] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny : część szczególna : komentarz / red. nauk. Jacek Giezek ; [aut.:] Jacek Giezek [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 5, Pozakodeksowe prawo handlowe / autorzy Jacek Giezek, André Helin, Katarzyna Jasińska, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Piotr Kardas, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Iwona B. Mika, Krzysztof Oplustil, Anna Rachwał, Marcin Spyra, Janusz Szwaja, Monika Tarska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. Other title: Pozakodeksowe prawo handlowe.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115711] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna / Marek Bojarski, Jacek Giezek, Zofia Sienkiewicz ; redakcja naukowa Marek Bojarski. Edition: 6. wyd., stan prawny na 10 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M_115564] (1).
Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej / redakcja naukowa Jacek Giezek, Piotr Kardas. Edition: Stan prawny na 1 marca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przeciwko ustawowej regulacji kryteriów obiektywnego przypisania skutku / Jacek Giezek, Tomasz Kaczmarek. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Agains statutory regulation of the criteria of objective ascription of result.
O możliwości naukowego uzasadnienia zmiany modelu odpowiedzialności karnej / Jacek Giezek. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: About the possiblity of academic justification of changing the model of criminal liability.
Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna / Marek Bojarski, Jacek Giezek, Zofia Sienkiewicz ; redakcja naukowa Marek Bojarski. Edition: 7. wyd., stan prawny na 15 sierpnia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
O sankcjach alternatywnych oraz możliwości wyboru rodzaju wymierzanej kary / Jacek Giezek. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: On alternative sanctions and a possibility of choosing the kind of administered penalty.
Nowa filozofia karania, czyli o założeniach i zasadniczych elementach nowelizacji kodeksu karnego / Piotr Kardas, Jacek Giezek. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: New philosophy of punishment or on the assumptions and key elements of the criminal code amendment.
Odpowiedzialność karna notariusza w świetle art. 231 kodeksu karnego / Jacek Giezek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Tożsamość czynu jako podstawa różnicowania mechanizmów redukujących odpowiedzialność karną / Jacek Giezek. Source: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997-Source: Księga jubileuszowa profesora Tomasza Kaczmarka Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017Online Access: Click here to access online
Podstawy wyłączania odpowiedzialności karnej w nowym kodeksie karnym / Jacek Giezek. Source: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997-
Kilka uwag o ujęciu nieumyślności w nowym kodeksie karnym / Jacek Giezek. Source: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997-

Powered by Koha