Your search returned 26 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Międzynarodowe stosunki finansowe / Jan Głuchowski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-031854] (18).
  Copies available for hold on place: [M-089509] (1).
Oazy podatkowe / Jan Głuchowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-049250] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Polskie prawo podatkowe / Jan Głuchowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-071787] (1).
Federalny system podatkowy Stanów Zjednoczonych Ameryki / Jan Głuchowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-072896] (1).
Polityka fiskalno-monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki / Jan Głuchowski. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-072889] (1).
Międzynarodowe prawo finansowe / Jan Głuchowski. Publisher: Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-012172] (1).
Polskie prawo podatkowe / Jan Głuchowski. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-039604] (1).
Polskie prawo podatkowe / Jan Głuchowski ; [poszczególne rozdz. napisali Jan Głuchowski, Dariusz Handor]. Edition: Wyd. 5 zm., stan prawny na 15 maja 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007098] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Budżet i procedura budżetowa / Jan Głuchowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-066540] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Uchwalanie budżetu państwa / Jan Głuchowski ; [rozdz. VIII "Tryb uchwalania ustawy budżetowej w Sejmie" Wiesława Ziółkowska]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-002874] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089529] (1).
Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. T. 1, Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty / pod red. Jana Głuchowskiego, Alicji Pomorskiej, Jolanty Szołno-Koguc. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Other title: Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty.Availability: Copies available for loan: [M-007111] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. T. 2, Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej / pod red. Jana Głuchowskiego, Alicji Pomorskiej, Jolanty Szołno-Koguc. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej, 2005. Other title: Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej.Availability: Copies available for loan: [M-007110] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Ikones książąt i królów polskich : reprodukcja fototypiczna wydania z 1605 r. / Jan Głuchowski ; [do dr. przyg. i wstęp napisała Barbara Górska]. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-033317] (1).
Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce : dorobek i kierunki rozwoju : księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej / kom. red. Jan Głuchowski, Cezary Kosikowski, Jolanta Szołno-Koguc. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-002763] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red.: Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-104632] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Zarys polskiego prawa podatkowego / Jan Głuchowski, Jacek Patyk. Edition: [Stan prawny na 17 marca 2008 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-080503] (1).
System prawa finansowego. T. 4, Prawo walutowe, prawo dewizowe, prawo rynku finansowego / pod red. Jana Głuchowskiego ; [aut.: Eugenia Fojcik-Mastalska et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Other title: Prawo walutowe, prawo dewizowe, prawo rynku finansowego.Availability: Copies available for loan: [M-078231] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Międzynarodowy słownik podatkowy / pod red. Susan M. Lyons ; tł. Agnieszka Krawczyk ; hasła pol. i weryfikacja nauk. Jan Głuchowski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne ; [Amsterdam] : International Bureau of Fiscal Documentation, 1997. Other title: International tax glossary.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Zarys polskiego prawa podatkowego / Jan Głuchowski, Jacek Patyk. Edition: Wyd. 2, Stan prawny na 15 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-096746] (1).
Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce / red. nauk. Jan Głuchowski, Krystyna Piotrowska-Marczak, Joanna Fila. Publisher: Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości : Difin, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Opowieści podatkowe Drugiego Millenium : opodatkowanie w Europie (1000-2000), Stanach Zjednoczonych Ameryki (1765-1801) i Indiach (1526-1709) / Ferdinand H. M. Grapperhaus ; [tł. Jan Głuchowski]. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" ; Amsterdam : IBFD, 2010. Other title: Podatki przez wieki : historia wizualna.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Zarys polskiego prawa podatkowego / Jan Głuchowski, Jacek Patyk. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 30 września 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-096715] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Opór podatkowy a obowiązek uiszczania podatku w wykładni chrześcijańskiej i koranicznej / Jan Głuchowski. Source: Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012
XII Miedzynarodowa konferencja naukowa "Państwo-Gospodarka-Społeczeństwo" : Panel dyskusyjny z zakresu prawa finansowego z okazji jubileuszu prof. dr. hab. Apoloniusza Kosteckiego / Jan Głuchowski. Source: Państwo i Społeczeństwo : półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków : KSW im. AFM, 2001-
Przesłanki zaciągania długu publicznego / Jan Głuchowski. Source: Państwo i Społeczeństwo : półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków : KSW im. AFM, 2001-
Dzieje prawa skarbowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie / pod redakcją Apoloniusza Kosteckiego. Source: Z dziejów katedr skarbowości i prawa skarbowego oraz katedr prawa finansowego w Polsce Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza, 2010

Powered by Koha