Your search returned 52 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks postępowania cywilnego : po nowelizacji z maja 2000 : [tekst kodeksu, skorowidz przedmiotowy] / wprow. Tadeusz Ereciński. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-076009] (1).
Kodeks postępowania cywilnego po nowelizacjach z 2001 r. / wprowadzenie Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 3 zm., według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-034538] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : po nowelizacjach z 2000 r. / [oprac. red. Hanna Czerniewska] ; wprow. Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 2 zm., wg stanu prawnego na dzień 15 stycznia 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-030611] (1).
Międzynarodowe postępowanie cywilne / Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski. Edition: Stan prawny, literaturę i publikowane orzecznictwo uwzględniono na koniec maja 1999 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo obce w sądowym postępowaniu cywilnym / Tadeusz Ereciński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-027857] (1).
Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Józef Iwulski ; pod red. Jacka Gudowskiego. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2002 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-112992] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. Cz. 2, Postępowanie zabezpieczające. T. 1 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Stan prawny na 6 maja 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for loan: [M-084985] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. Cz. 2, Postępowanie zabezpieczające. T. 2 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Stan prawny na 6 maja 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for loan: [M-084987] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. Cz. 2, Postępowanie zabezpieczające. T. 3 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Stan prawny na 6 maja 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for loan: [M-084988] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz. 4, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Cz. 5, Sąd polubowny (arbitrażowy) / Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński. Edition: Stan prawny na 6 maja 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for loan: [M-084990] (2).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych / [oprac. red. Joanna Tchorek, Joanna Paszkowska]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 9 lutego 2007 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 20 marca 2007 r.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Other title: K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S..Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Apelacja i kasacja w procesie cywilnym : (według ustawy z dnia 1 marca 1996 r.) / Tadeusz Ereciński. Edition: Stan prawny na dzień 1 lipca 1996 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-042788] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 1 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. T. Erecińskiego. Edition: Wyd. 3 zm. wg stanu prawnego na dzień 31 października 2000 r.Publisher: Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-043686] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 1 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4, w/g stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-043685] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 1 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4 zm. i uaktual., wg stanu prawnego na 15 maja 2003 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-043684] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1 T. 1 Postępowanie rozpoznawcze / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uaktualnione, według stanu prawnego na dzień 15 lipca 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1999. Other title: Postępowanie rozpoznawcze.Availability: Copies available for loan: [M-043687] (2).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1 T. 2, Postępowanie rozpoznawcze / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uaktualnione, według stanu prawnego na dzień 15 lipca 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1999. Other title: Postępowanie rozpoznawcze.Availability: Copies available for loan: [M-043683] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 2 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4, w/g stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-043681] (2).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 2 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski ; pod red Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4 zm. i uaktual., wg stanu prawnego na 15 maja 2003 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-043679] (2).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 3, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego / Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego,. Edition: Wyd. 2 zm., wg stanu prawnego na dzien 1 wrzesnia 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-043672] (2).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 3, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego / Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Stan prawny na dzień 1 marca 1998 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1998. Other title: Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego.Availability: Copies available for loan: [M-043662] (2).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 1 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Stan prawny na dzień 1 marca 1997 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-043667] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 2 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 maja 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for hold on place: [M-043666] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 3, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego / Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 maja 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for hold on place: [M-043664] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 2 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Stan prawny na dzień 1 marca 1997 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-043660] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz. 3, Postępowanie egzekucyjne. T. 4 / Henryk Pietrzkowski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 sierpnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for loan: [M-084989] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 1 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4 zm. i uaktual., wg stanu prawnego na 15 października 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051593] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 2 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4 zm. i uaktual., wg stanu prawnego na 15 października 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-025576] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 3, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego / Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 2 zm. i uaktualnione (dodr.), wg stanu prawnego na 24 listopada 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Other title: Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego.Availability: Copies available for loan: [M-025546] (1).
Sąd arbitrażowy / Tadeusz Ereciński, Karol Weitz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha