Your search returned 11 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Historia prawa sądowego : repetytorium / Marcin Czepelak [et al ; pod red. nauk. Jana Halberdy]. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-043091] (10).
  Copies available for hold on place: [M-072961] (1).
Stosunki majątkowe między małżonkami w prawie prywatnym międzynarodowym / Marcin Czepelak. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-021500] (48).
  Copies available for reference: [CZ KA 347.6] (1).
  Checked out (1).
Historia prawa sądowego / Marcin Czepelak [et al. ; praca pod red. nauk. Jana Halberdy]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059921] (6).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego / Marcin Czepelak. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-047126] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzeń rzymskich: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych ("Rzym I") oraz rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ("Rzym II") / Marcin Czepelak. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-109762] (1).
Ewolucja zagadnienia / Marcin Czepelak. Source: Czepelak, Marcin Stosunki majątkowe między małżonkami w prawie prywatnym międzynarodowym Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004
Wskazanie prawa właściwego / Marcin Czepelak. Source: Czepelak, Marcin Stosunki majątkowe między małżonkami w prawie prywatnym międzynarodowym Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004
Zakres normy kolizyjnej / Marcin Czepelak. Source: Czepelak, Marcin Stosunki majątkowe między małżonkami w prawie prywatnym międzynarodowym Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004
Ogólna problematyka kolizyjna / Marcin Czepelak. Source: Czepelak, Marcin Stosunki majątkowe między małżonkami w prawie prywatnym międzynarodowym Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004
Kolizyjnoprawna autonomia woli pięćdziesiąt lat po wydaniu monografii Józefa Skąpskiego / Marcin Czepelak. Source: Kwartalnik Prawa Prywatnego Kraków : Wydawnictwo "Secesja", 1992-
Kodyfikacja prawa prywatnego międzynarodowego - doświadczenia polskie w perspektywie europejskiej / Marcin Czepelak. Source: Kwartalnik Prawa Prywatnego Kraków : Wydawnictwo "Secesja", 1992-

Powered by Koha