Your search returned 51 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Etyczne dylematy psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska ; [aut.Karolina Appelt et al.] ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-070237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej / red. nauk. Anna Brzezińska i Jerzy Brzeziński. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087120] (1).
Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 3, dodr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-048162] (1).
  Checked out (1).
Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych / Jerzy Brzeziński, Ryszard Stachowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-070807] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070878] (1).
Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-005384] (1).
Metodologia badań psychologicznych : wybór tekstów / red. nauk. Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003445] (11).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Ostre bóle głowy / pod red. Antoniego Prusińskiego ; aut.: Jerzy Brzeziński [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-018685] (1).
Wybór źródeł prawa finansowego / [wybór] Bogumił Brzeziński, Jerzy Jezierski. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1987 r.Publisher: Toruń : UMK, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-020792] (1).
Kwestionariusze osobowości w psychologii / Włodzisław Sanocki ; rozdz. 6 napisał Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-066867] (2).
Kwestionariusze osobowości w psychologii / Włodzisław Sanocki ; rozdz. 6 napisał Jerzy Brzeziński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-050423] (2).
Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej / red. Anna Brzezińska, Jerzy Brzeziński i Andrzej Eliasz ; Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Publisher: Warszawa : Wydaw. SWPS "Academica", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054270] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Elementy metodologii badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński ; [współaut. Anna Brzezińska]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-036108] (1).
Kwestionariusze osobowości w psychologii / Włodzisław Sanocki ; rozdz. 6 napisał Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-073480] (1).
Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 5, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-094990] (1).
Etyka zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Standardy kształcenia psychologów : programy kształcenia w bloku podstawowym / red. nauk. Anna Brzezińska, Jerzy Brzeziński, Andrzej Eliasz ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087099] (1).
Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych / red. nauk. Jerzy Brzeziński i Małgorzata Toeplitz-Winiewska. Publisher: Warszawa : Academica, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054268] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice / Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054269] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Trafność i rzetelność testów psychologicznych : wybór tekstów / red. Jerzy Brzeziński ; przekł. Elżbieta Hornowska, Marzena [i.e. Marzenna] Zakrzewska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Statystyka dla psychologów i pedagogów / Bruce M. King. Edward W. Minium ; przeł. Marzenna Zakrzewska ; red. nauk. wyd. pol. Jerzy Brzeziński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094780] (6).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
  Checked out (2).
Zdrowie i choroba : problemy teorii, diagnozy i praktyki : prace dedykowane pani profesor Helenie Sęk / red. nauk. Jerzy M. Brzeziński, Lidia Cierpiałkowska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-064831] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Etyka zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński [et al.]. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094545] (2).
  Checked out (3).
Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085175] (1).
Edukacja wobec zmiany społecznej / pod red. Jerzego Brzezińskiego i Lecha Witkowskiego ; Wydział Humanistyczny UMK, Wydział Nauk Społecznych i Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Publisher: Poznań ; Toruń : Wydawnictwo Edytor, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-085176] (1).
Etyka zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński [et al.]. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094525] (8).
  Checked out (2).
Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 5, 6 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-107675] (3).
  Checked out (1).
Społeczna psychologia kliniczna / pod red. Heleny Sęk ; [zespół aut. Jerzy Brzeziński et al.]. Edition: Wyd. 4, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psycholog jako zawód : sześć powodów, dla których powinniśmy być razem = Psychologist as a profession : six reasons why we should keep together / Jerzy Marian Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska. Source: Przegląd Psychologiczny Poznań : PTP, 1952-Other title: Psychologist as a profession : six reasons why we should keep together.
Mieczysława Kreutza Zmienność rezultatów testów - czytana raz jeszcze = A re-reading of Mieczysław Kreutz’s Variablity of test scores / Jerzy Marian Brzeziński. Source: Przegląd Psychologiczny Poznań : PTP, 1952-Other title: Re-reading of Mieczysław Kreutz’s Variablity of test scores.
Etyka zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska. Edition: Wydanie nowe.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
  Checked out (1).
  On hold (1).
Lists:

Powered by Koha