Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym / Arkadiusz K. Bieliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Elementarny kurs postępowania cywilnego / Mieczysław Goettel, Arkadiusz Bieliński, Jan Piszczek. Edition: [Stan prawny na 1 listopada 2007 r.].Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050779] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109616] (1).
Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe / Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Edition: [Stan prawny na dzień 1 października 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-078441] (1).
Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe / Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na 20.2.2011].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067601] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 4, Komentarz : art. 1096-1217 / redaktor Andrzej Marciniak ; autorzy Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Arkadiusz Cudak, Joanna Derlatka, Katarzyna Gonera, Józef Jagieła, Michał Kłos, Anna Kościółek, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Andrzej Marciniak, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Joanna Misztal-Konecka, Monika Rejdak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Marcin Uliasz. Edition: [Wyd. 6].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Other title: KPC..Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wady oświadczenia woli na tle elektronicznego obrotu prawnego - rozważania o błędzie / Arkadiusz Bieliński, Maciej Pannert. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: Defects in declaration of will at the background of electronic legal relations - consideration about error in law.
Wady oświadczenia woli na tle elektronicznego obrotu prawnego - rozważania o błędzie / Arkadiusz Bieliński, Maciej Pannert. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: Defects in a declaration of will at the background of electronic legal relations - consideration about error in law.
Wpływ przepisów ustawy o podpisie elektronicznym na sądowy wymiar sprawiedliwości oraz działania administracji : zagadnienia wybrane / Arkadiusz Bieliński. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Zmiany w polskim prawie prywatnym - przegląd wybranych zagadnień najnowszych nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego / Arkadiusz Bieliński. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Dostęp do pomocy prawnej osób niezamożnych w wybranych regulacjach prawa polskiego / Arakdiusz Bieliński. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Mediacja w polskim postępowaniu cywilnym / Arkadiusz Bieliński. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Partnerstwo publiczno-prywatne - idea, przegląd wybranych zagadnień / Arkadiusz Bieliński. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym - nowa broń konsumentów / Dominika Sagan, Arkadiusz Bieliński. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Europejski tytuł egzekucyjny - zagadnienia wybrane / Arkadiusz Bieliński. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Wokół problematyki ogłoszenia aktów normatywnych / Arkadiusz Bieliński, Agnieszka Suławko-Karetko. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Nowa regulacja partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce na gruncie podstawowych założeń realizacji tej formuły współpracy sektora publicznego i prywatnego - krok naprzód? Wybrane zagadnienia / Arkadiusz Bieliński. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Nowe regulacje w zakresie wdrażania usług społeczeństwa informacyjnego - zagadnienia wybrane / Arkadiusz Bieliński. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa - zagadnienia wybrane / Arkadiusz Bieliński. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Postępowanie cywilne / redaktor Maciej Rzewuski ; autorzy Arkadiusz Bieliński, Joanna Derlatka, Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marek Salamonowicz, Magdalena Skibińska, Jakub J. Szczerbowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-113619] (6).
Postępowanie grupowe, nowa istytucja w polskim systemie prawnym - wprowadzenie / Arkadiusz Bieliński. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Kilka refleksji w związku z nowelizacją KPA w odniesieniu do usług tgz. e-administracji / Arkadiusz Bieliński. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Postępowanie cywilne / redaktor Maciej Rzewuski ; autorzy Arkadiusz Bieliński, Joanna Derlatka, Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marek Salamonowicz, Magdalena Skibińska, Jakub J. Szczerbowski. Edition: 2. wydanie.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-116427] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (2).

Powered by Koha