Your search returned 66 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wybrane problemy funkcjonowania systemów politycznych / [red. nacz. Benedykt Niemczynowicz]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-011827] (1).
Historia powszechna średniowiecza / Benedykt Zientara. Edition: Wyd. 8.Publisher: Warszawa : Trio, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939 / B. Zientara [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-037149] (3).
Konstytucja 3 maja w świetle relacji posła austriackiego Benedykta de Cachégo : wybór / z oryg. odczytał, przetł. i przypisami opatrzył Henryk Kocój. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-011097] (3).
  Copies available for hold on place: [M-011100] (1).
Historia powszechna średniowiecza / Benedykt Zientara. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-059826] (2).
Anna. Cz. 1, Zabójstwo seksualne - problemy teoretyczne / Benedykt Cader [et al.]. Publisher: Warszawa : Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, 1980. Other title: Zabójstwo seksualne - problemy teoretyczne.Availability: Copies available for hold on place: [M-011695] (1).
Anna. Cz. 2 : ofiary zbrodni / Benedykt Cader, Jerzy Gruba, Józef Gurgul, Tadeusz Hanausek. Publisher: Warszawa : Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-011696] (1).
Anna. Cz. 3 : praca wykrywcza / Benedykt Cader, Jerzy Gruba, Józef Gurgul, Tadeusz Hanausek. Publisher: Warszawa : Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-011694] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : przepisy wykonawcze oraz wzory pism i formularzy z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy o radach narodowych / w oprac. Benedykta Bogomilskiego. Edition: Wyd. 10, stan prawny na dzień 1.XI.1975 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-015601] (2).
Dobry i sprawny rząd / red. Kazimierz M. Ujazdowski ; [aut. Ludwik Dorn et al ; Grupa Windsor]. Publisher: Warszawa : Grupa Windsor, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-070161] (1).
Małe miasto i strefa jego wpływu : (próba określenia nowej metody planowania przestrzennego na przykładzie Kamienia Pomorskiego) / Piotr Zaremba, Andrzej Morawski, Bronisław Sekula ; Instytut Urbanistyki i Architektury. Publisher: Warszawa : Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich. Wydawnictwa Rady Naukowej, 1960. Availability: Copies available for hold on place: [M-009361] (1).
Botanika / Benedykt Halicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-020517] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015605] (1).
Procesy ewolucji biologicznej / Benedykt Halicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-015397] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015396] (1).
Druga księga zamachów / Władysław B. Pawlak. Edition: Wyd. 2 uzup..Publisher: Warszawa : Iskry, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-017088] (1).
Listy emigracyjne Joachima Lelewela. T. 1, 1831-1835 (Nry 1-289) / wyd. i wstępem poprzedziła Helena Więckowska. Publisher: Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1948. Availability: Copies available for hold on place: [M-029431] (1).
Listy emigracyjne Joachima Lelewela. T. 2, 1836-1841 (Nry 290-610) / wyd. i wstępem poprzedziła Helena Więckowska. Publisher: Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-029432] (1).
Listy emigracyjne Joachima Lelewela. T. 3, 1842-1848 (Nry 611-947) / wyd. i wstępem poprzedziła Helena Więckowska. Publisher: Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1952. Availability: Copies available for hold on place: [M-029433] (1).
Listy emigracyjne Joachima Lelewela. T. 4, 1849-1861 (nry 948-1261) / wyd. i wstępem poprzedziła Helena Więckowska. Publisher: Wrocław ; Kraków : Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1954. Availability: Copies available for hold on place: [M-029434] (1).
Listy emigracyjne Joachima Lelewela. T. 5, Dodatek : 1831-1860 (nry 1262-1496) / wyd. i wstępem poprzedziła Helena Więckowska. Publisher: Wrocław ; Kraków : Zakład im. Ossolińskich - Wydaw., 1956. Availability: Copies available for hold on place: [M-029435] (1).
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem / Zygmunt Drążek, Benedykt Niemczynowicz. Publisher: Warszawa : PWE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-002997] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Encyklopedia chrześcijaństwa : historia i współczesność - 2000 lat nadziei. T. 1, Aaron - fundamentalizm / [red. naczelny Henryk Witczyk ; polscy aut. haseł: Mirosław Cisowski et al. ; wprowadzenie: Joseph Ratzinger ; tł. Stefan Bielański et al.]. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Kielce : Jedność, 2005. Other title: Enciclopedia del cristianesimo.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Lists:
Dawna Rosja : despotyzm i demokracja / Benedykt Zientara. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo TRIO, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-036517] (2).
  Copies available for hold on place: [M-032469] (1).
Urodzeni w Warszawie : opowieść / Władysław B. Pawlak ; [oprac. literackie Maria Błaszczykowa]. Publisher: Warszawa : Iskry, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-001000] (1).
  Copies available for hold on place: [M-073363] (1).
Księga zamachów : od Sarajewa do Dallas / Władysław B. Pawlak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Iskry, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-083909] (1).
  Copies available for hold on place: [M-042717] (1).
W ćwierćwiecze zgonu : szkic biograficzny, Józef Piłsudski mówi..., komendant i marszałek poezji i pieśni, za życia i po śmierci, głosy zagranicy, u wrót Wawelu / red. Stefan Benedykt. Publisher: Londyn : Komitet Uczczenia Pamięci Józefa Piłsudskiego w 25-lecie Jego Zgonu, 1960. Availability: Copies available for hold on place: [M-043005] (1).
Ethik / Baruch Spinoza. Publisher: Leipzig : Verlag Philipp Reclam jun., 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-043054] (1).
Cofnięty czas / Marian Czuchnowski. Publisher: Londyn : Wydaw. Światowego Związku Polaków z Zagranicy, 1945. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000679] (1).
Z ziemi włoskiej do Polski / Marian Czuchnowski. Publisher: Londyn : Biblioteka Walczącej Polski, 1944. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000035] (1).
Moje życie : wspomnienia z lat 1927-1977 / Joseph Ratzinger ; [oprac. wersji pol. Witold Wiśniowski]. Publisher: Częstochowa : "Święty Paweł", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-100394] (1).
The Federation of Polish Societies in Canada : organizational structure of the Polish-Canadian community / Benedykt Heydenkorn ; introduction by Robert F. Harney ; Canadian-Polish Congress, Canadian-Polish Research Institute. Publisher: Toronto : Canadian Polish Research Institute, 1979. Other title: Zjednoczenie Zrzeszeń Polskich w Kanadzie : struktura organizacyjna Polonii kanadyjskiej | Struktura organizacyjna Polonii kanadyjskiej | Organizational structure of the Polish-Canadian community.Availability: Copies available for hold on place: [M-054046] (1).

Powered by Koha