Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz do artykułów 1-449¹¹ / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 4, [zaktualizowano na dzień 1 stycznia 2005 r.].Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046945] (1).
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 450-1088 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-053465] (1).
Prawo cywilne - część ogólna / red. Marek Safjan ; aut. Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080568] (3).
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz do artykułów 1-449¹¹ / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-067314] (1).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 2 rozsz. i zaktualizowane, stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-074907] (3).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 2 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 2 rozsz. i zaktualiz., stan prawny na dzień 1 stycznia 2000 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-093045] (3).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-043643] (1).
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 450-1088 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-078805] (1).
Prawo zobowiązań - część ogólna / red. Adam Olejniczak ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-097031] (1).
Prawo wobec medycyny i biotechnologii : zbiór orzeczeń z komentarzami / pod red. Marka Safjana ; Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090670] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
  Checked out (1).
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz do artykułów 1-449¹º / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 6, [zaktualizowano na dzień 1 maja 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093219] (1).
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 450-1088 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 6.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093218] (1).
Prawo cywilne - część ogólna / red. Marek Safjan ; aut. Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: 2. wyd., [stan prawny na dzień 1 maja 2012 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-107225] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej / Zbigniew Banaszczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-104223] (1).
Medical law : cases and commentaries / Zbigniew Banaszczyk [et al.] ; ed. by Marek Sajfan. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-093952] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz : art. 450-1088 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 7, [stan prawny na 1.10.2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-099440] (1).
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz [do] art. 1-449¹º / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: 7. wyd., [zaktualizowano na dzień 1.9.2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-099441] (1).
Prawo zobowiązań - część ogólna / red. Adam Olejniczak ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 2 [zaktual.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz : art. 450-1088, przepisy wprowadzające / redaktor Krzysztof Pietrzykowski ; autorzy Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. Edition: 8. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115947] (1).
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz : art. 1-449¹º / redaktor Krzysztof Pietrzykowski ; autorzy Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. Edition: 8. wyd., [zaktualizowane na dzień 1.5.2015 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-100921] (2).
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej / Zbigniew Banaszczyk. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego / redakcja naukowa Rafał Kubiak, Leszek Kubicki ; [autorzy] Zbigniew Banaszczyk [i 22 pozostałych]. Edition: Stan prawny na 20 stycznia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-113298] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz : art. 450-1088, przepisy wprowadzające / redaktor Krzysztof Pietrzykowski ; autorzy Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. Edition: 10. wydanie, zaktualizowane na dzień 31.8.2020 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz : art. 1-449¹º / redaktor Krzysztof Pietrzykowski ; autorzy Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. Edition: 10. wydanie, zaktualizowane na dzień 30.7.2020 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).

Powered by Koha