Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Encyklopedia socjologii. T. 3, O-R / [kom. red.: Zbigniew Bokszański et al. ; red. nauk.: Henryk Domański et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Wprowadzenie do socjologii / Barbara Szacka. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003624] (13).
  Checked out (5).
Naruszenie dóbr osobistych przez media : analiza praktyki sądowej / Jacek Sadomski ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa : IWS, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047160] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Działanie polityczne : próba socjologii interpretatywnej / Grażyna Woroniecka. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097784] (1).
Gramatyka cywilizacji / Fernand Braudel ; przeł. Hanna Igalson-Tygielska. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-052572] (4).
  Copies available for hold on place: [M-095452] (1).
Samobójstwo : studium z socjologii / Émile Durkheim ; przekł. Krzysztof Wakar ; przedm. Antoni Sułek ; red. nauk. Elżbieta Tarkowska. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Pisma socjologiczne / Georg Simmel ; wybór, opracowanie i wprowadzenie Heinz-Jürgen Dahme i Otthein Rammstedt ; przekł. Małgorzata Łukasiewicz ; wstęp do wyd. pol. Jerzy Szacki. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2008. Other title: Schriften zur Soziologie | Soziologie.Availability: Copies available for hold on place: [M-101367] (1).
Baltic Europe in the perspective of global change : in memoriam of Jean Christophe Öberg / ed. Antoni Kukliński ; European Institute for Regional and Local Development. University of Warsaw. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-051818] (1).
Pacyfizm : wzory i naśladowcy / Wojciech Modzelewski ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Przyszłość rewolucji liberalnej / Bruce Ackerman ; przeł. [z ang.] Helena Grzegołowska-Klarkowska. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 1996. Other title: Future of liberal revolution.Availability: Copies available for hold on place: [M-059900] (1).
Nasza postmodernistyczna moderna / Wolfgang Welsch ; przeł.: Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska. Publisher: Warszawa : "Oficyna Naukowa", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-059912] (1).
Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu / Jürgen Habermas ; przeł. Wanda Lipnik. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-069556] (1).
Podziały klasowe i nierówności społeczne : refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce / redaktor naukowy Piotr Żuk. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067009] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107972] (1).
Wprowadzenie do mediologii / Régis Debray ; przeł. Alina Kapciak. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. Other title: Introduction à la médiologie.Availability: Copies available for loan: [M-063793] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108469] (1).
Filozofia kultury : wprowadzenie / Ralf Konersmann ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2009. Other title: Kulturphilosophie zur Einführung.Availability: Copies available for loan: [M-063809] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107474] (1).
Kłamstwo jako metoda / Wojciech Chudy. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-063860] (4).
  Copies available for hold on place: [M-108038] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Wprowadzenie do socjologii / Barbara Szacka. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, cop. 2008. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113623] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Niezwykła historia szczęśliwej miłości / Jean-Claude Kaufmann ; przeł. Alina Kapciak. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. Other title: Étrange histoire de l'amour heureux.Availability: Copies available for hold on place: [M-108543] (1).
Nauki o komunikacji : teoria i praktyka / Bruno Ollivier ; przeł. Iwona Piechnik. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112181] (1).
Lists:
Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu / Jürgen Habermas ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-069557] (1).
Uczucia w dobie kapitalizmu / Eva Illouz ; przełożył Zygmunt Simbierowicz ; z oryginałem porównał Józef Niżnik ; zredagowała, indeks osób i postaci wraz z notą biograficzną przygotowała Elżbieta Nowakowska-Sołtan. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-103552] (1).
Kroki poza siebie : przemówienia i eseje. 1 / Robert Spaemann ; przełożył Jarosław Merecki. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-112090] (1).
Historia uwodzenia : od antyku do dziś / Jean Claude Bologne ; przeł. Katarzyna Marczewska. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. Other title: Histoire de la conquête amoureuse.Availability: Copies available for loan: [M-111037] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100590] (1).
Filozofia niemiecka po 1945 / Gérard Raulet ; przeł. Adam Dziadek. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2013. Other title: Philosophie allemande depuis 1945.Availability: Copies available for hold on place: [M-112086] (1).
Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej / Maria Bogucka. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-108432] (1).
Kiedy "Ja" jest innym : dlaczego i jak coś się w nas zmienia / Jean-Claude Kaufmann ; przeł. Alina Kapciak. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Oblicza lęku / Michela Marzano ; przeł. Zofia Chojnacka. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2013. Other title: Visages de la peur.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Po kryzysie / Alain Touraine ; przekł. i posł. Marcin Frybes. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Śmiercionośne słowa, zabójcze uroki / Jeanne Favret-Saada ; przeł. Katarzyna Marczewska. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-100585] (1).
Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych / Howard Schuman ; przeł. Agata Grabowska ; red. nauk. Antoni Sułek. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).

Powered by Koha