Your search returned 42 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dydaktyka ogólna / Czesław Kupisiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza GRAF PUNKT, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046476] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
O zapobieganiu drugoroczności / Czesław Kupisiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. Availability: Copies available for loan: [M-012716] (2).
Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kupisiewicz. Edition: Wyd. 6 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-007972] (7).
O nowoczesną dydaktykę : praca zbiorowa / pod red. Ireny Janiszowskiej i Czesława Kupisiewicza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-013068] (1).
O efektywności nauczania problemowego : z badań nad metodami nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych / Czesław Kupisiewicz. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-015622] (6).
  Copies available for hold on place: [M-012742] (1).
Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu / wybór artykułów z kwartalnika "Perspectives" wydawanego przez UNESCO i red. nauk. Czesława Kupisiewicza ; [tł. Eugenia Chłapowska, Mirosław S. Szymański]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-070493] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070448] (1).
Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kupisiewicz. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-009779] (6).
Niepowodzenia dydaktyczne : przyczyny oraz niektóre środki zaradcze / Czesław Kupisiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-086998] (1).
Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kupisiewicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-015609] (3).
Niepowodzenia dydaktyczne : przyczyny oraz niektóre środki zaradcze / Czesław Kupisiewicz. Edition: Wyd. 4 uzup.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-068850] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012811] (1).
Metody programowania dydaktycznego / Czesław Kupisiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-066877] (3).
  Copies available for hold on place: [M-086999] (1).
Metody i przykłady programowania dydaktycznego : praca zbiorowa / pod red. Czesława Kupisiewicza. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-039365] (1).
Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kupisiewicz. Edition: Wyd. 7.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-066889] (2).
Nowoczesny podręcznik : problemy, propozycje, badania / pod red. Czesława Kupisiewicza, Zofii Matulki. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1977 (Poznań : Drukarnia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza). Availability: Copies available for loan: [MA-006393] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013240] (1).
System kształcenia ogólnego w Polsce w świetle wybiórczych badań empirycznych / pod red. Czesława Kupisiewicza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-078362] (1).
Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kupisiewicz. Edition: Wyd. 3 popr. i rozszerz.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-015375] (9).
Nauczanie programowane / Czesław Kupisiewicz ; Instytut Pedagogiki. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-007754] (2).
Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu / wybór artykułów z kwartalnika "Perspectives" wydawanego przez UNESCO i red. nauk. Czesława Kupisiewicza ; [tł. Eugenia Chłapowska et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-009941] (1).
Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kupisiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-009901] (1).
Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kupisiewicz. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-069814] (3).
Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu / wybór artykułów z kwartalnika "Perspectives" wydawanego przez UNESCO i red. nauk. Czesława Kupisiewicza ; [tł. Eugenia Chłapowska, Maria Kozakiewicz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-021132] (1).
Podstawy dydaktyki / Czesław Kupisiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046508] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kupisiewicz. Edition: Wyd. 8.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-050455] (2).
Szkoła w XX wieku : kierunki i próby przebudowy / Czesław Kupisiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Other title: Szkoła w dwudziestym wieku.Availability: Copies available for loan: [M-055823] (2).
  Copies available for hold on place: [M-014604] (1).
Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kupisiewicz. Edition: Wyd. 9 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-040618] (1).
Słownik pedagogiczny / Czesław Kupisiewicz, Małgorzata Kupisiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093616] (2).
Szkice z dziejów dydaktyki : od starożytności po czasy dzisiejsze / Czesław Kupisiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063098] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
O zapobieganiu drugoroczności / Czesław Kupisiewicz. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-086997] (1).
Z dziejów teorii i praktyki wychowania : podręcznik akademicki / Czesław Kupisiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for loan: [M-112826] (7).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Dydaktyka : podręcznik częściowo programowany / Czesław Kupisiewicz. Edition: Wyd. 13 zm.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-112710] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).

Powered by Koha