Your search returned 102 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-023786] (5).
Miejsce ZSRR w polityce zagranicznej RFN / Erhard Cziomer. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1988. Other title: Miejsce Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec.Availability: Copies available for hold on place: [M-039714] (1).
The chosen aspects of the coexistence of the States / ed. Erhard Cziomer. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992. Other title: Quaestiones selectae ad civitatum coexistentiam pertinentes.Availability: Copies available for loan: [M-023963] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011833] (1).
Rola Hexagonale w kształtowaniu jedności europejskiej / pod red. Erharda Cziomera. Publisher: Kraków : nakł. UJ, 1992. Other title: Hexagonale ad unitatem Europaeam informandam quantum conferat.Availability: Copies available for hold on place: [M-011848] (1).
Historia Niemiec 1945-1991 : zarys rozwoju problemu niemieckiego od podziału do jedności / Erhard Cziomer. Publisher: Kraków : nakł. UJ, 1992. Other title: De rebus Germanorum annis 1945-1991 gestis : quaestio Germanica inde ab civitate divisa usque ad unitam breviter exponitur.Availability: Copies available for loan: [M-084077] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz. Edition: Wyd. 1 dodr.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-104534] (2).
  Damaged (1).
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-083879] (3).
Raport o bezpieczeństwie 2000 : [praca zbiorowa / pod red. Erharda Cziomera]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-092030] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Udział USA w systemie bezpieczeństwa europejskiego / praca pod red. Erharda Cziomera ; [tł. Agata Marcinkowska ; Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji". Instytut Studiów Strategicznych]. Publisher: Kraków : Meritum, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092226] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Lists:
Determinanty i główne problemy polityki wschodniej RFN / Erhard Cziomer ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : COM SNP, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-039713] (1).
Polityka zagraniczna RFN : uwarunkowania, cele, mechanizm decyzyjny / Erhard Cziomer. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-039721] (1).
Teoria i praktyka decydowania w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec / Erhard Cziomer, Ziemowit Jacek Pietraś. Publisher: Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-028429] (2).
  Copies available for hold on place: [M-028430] (1).
Reforma NATO : Seminarium - "Polska wobec reformy wewnętrznej NATO", Kraków, 16 lutego 1998 / praca pod red. Erharda Cziomera ; Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-051901] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088958] (1).
Lists:
Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia / red. naukowa Marek Czajkowski, Erhard Cziomer. Publisher: Kraków : Dante, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-091793] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Niemieckie oceny strategii i taktyki polityki zagranicznej Rosji po 11 września 2001 r. / Erhard Cziomer. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-063453] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Problemy współpracy gospodarczej Niemiec z Rosją po zmianie ekipy rządzącej w Rosji / Erherd Cziomer. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086318] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Polska a dalsze otwarcie NATO / pod red. Erharda Cziomera ; [aut. Stefan Jurczak et al. ; Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce]. Publisher: Kraków : Fundacja" Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-074661] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022282] (1).
Polska o krok od NATO : międzynarodowe aspekty przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego : seminarium "Polska wobec reformy wewnętrznej NATO", Kraków, 16 lutego 1998 : praca zbiorowa / pod red. Erharda Cziomera ; [Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce]. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-022281] (1).
Polityczne aspekty członkostwa Polski w NATO / pod red. Erharda Cziomera ; [Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce]. Publisher: Kraków : Fundacja" Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-097361] (2).
  Copies available for hold on place: [M-022280] (1).
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz. Edition: Wyd. 2, rozszerz. i uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-085479] (22).
Przewodnik do studiowania międzynarodowych stosunków politycznych / Erhard Cziomer, Bogdan Drej, Emil Kornaś ; pod red. Erharda Cziomera. Publisher: Kraków : nakł. UJ, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-028427] (1).
Polityka RFN wobec państw socjalistycznych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych / Ewa Bojenko-Izdebska, Erhard Cziomer, Bogdan Drej ; pod red. Erharda Cziomera. Publisher: Kraków : UJ, 1985. Other title: Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec państw socjalistycznych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.Availability: Copies available for loan: [M-028415] (4).
  Copies available for hold on place: [M-028258] (1).
Polityka zagraniczna Niemiec : kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej / Erhard Cziomer. Publisher: Warszawa : "Politeja" Fundacja Promocji Wiedzy o Polityce : "Elipsa", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-002850] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Historia Niemiec współczesnych 1945-2005 / Erhard Cziomer. Publisher: Warszawa : "Neriton", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004961] (4).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz. Edition: Wyd. rozszerz. i uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-078754] (11).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Międzynarodowe implikacje procesu integracji europejskiej dla Polski i Niemiec / red. nauk. Erhard Cziomer, Marek Czajkowski. Publisher: Kraków : Dante, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-030630] (1).
Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP / red. nauk. Erhard Cziomer, Marek Czajkowski. Publisher: Kraków : Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Niemcy, Europa, Świat : studia międzynarodowe : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Erhardowi Cziomerowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Publisher: Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Międzynarodowe stosunki polityczne / pod red. nauk. Erharda Cziomera. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-109856] (30).
  Copies available for reference: [CZ KA 327] (1).
  Checked out (2).
NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego / praca pod red. Erharda Cziomera. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:

Powered by Koha