Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Aparat bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości wobec kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956 / Antoni Kura ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2006. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-005137] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101780] (1).
Służby bezpieczeństwa Polski i Czechosłowacji wobec Ukraińców (1945-1989) : z warsztatów badawczych / pod red. Grzegorza Motyki. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045095] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097950] (1).
SB a Lech Wałęsa : przyczynek do biografii / Sławomir Cenckiewicz, Piotr Gontarczyk ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Gdańsk [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Other title: Służba Bezpieczeństwa a Lech Wałęsa.Availability: Copies available for hold on place: [M-101649] (1).
Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946-1955) : organizacja, funkcjonowanie, procesy archiwotwórcze / Rafał Leśkiewicz ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Poznań : IPN. KŚZpNP, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-062447] (1).
Centralna prasa Polski Podziemnej wobec komunistów polskich 1939-1945 / Karol Sacewicz ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Łódź : IPN. KŚZpNP, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-112060] (1).
Wokół pogromu kieleckiego. T. 2 / pod red. Leszka Bukowskiego, Andrzeja Jankowskiego, Jana Żaryna ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Lists:
Żołnierze Batalionu Armii Krajowej "Zośka" represjonowani w latach 1944-1956 / Agnieszka Pietrzak. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-063396] (1).
Marzec 1968 w Trójmieście / Marek Andrzejewski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Other title: Marzec tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem w Trójmieście.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Z historią i Moskwą w tle : Polska a Izrael 1944-1968 / Bożena Szaynok ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Historyczny. Publisher: Warszawa : IPN. KŚZpNP ; Wrocław : UW. WNHiP. IH, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980 / Małgorzata Choma-Jusińska. Publisher: Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-079900] (1).
Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców : studia / pod red. Jarosława Syrnyka. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080255] (1).
  Copies available for hold on place: [M-079901] (1).
Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945-1949 / Paweł Sękowski. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Bunt w bydgoskim Areszcie Śledczym w 1981 roku : przejaw choroby więziennictwa w schyłkowym okresie PRL / Tomasz Kozłowski. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-083388] (1).
Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956 / Bartłomiej Noszczak. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-092439] (1).
"Szpieg Watykanu" : kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977) / Igor Hałagida ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-092451] (1).
Trzecia Europa : Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940-1971 / Sławomir Łukasiewicz. Publisher: Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści | Spis treści s.1 | Spis treści s.2 | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-096287] (1).
Bydgoszcz 3-4 września 1939 : studia i dokumenty / red. nauk. Tomasz Chinciński, Paweł Machcewicz. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-096814] (1).
Siostry zakonne - ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich na terenie metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1947 / Agnieszka Michna. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. Other title: Siostry zakonne - ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-098127] (1).

Powered by Koha