Your search returned 36 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Republika Federalna Niemiec w dobie rządów koalicji socjaldemokratyczno-liberalnej (1969-1982) : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Czubińskiego i Lecha Janickiego ; sekretarz Jadwiga Kiwerska. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-039554] (1).
Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich powstałych po II wojnie światowej / Antoni Czubiński, Jerzy Strzelczyk. Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-039570] (1).
PRL - RFN : blaski i cienie procesu normalizacji wzajemnych stosunków (1972-1987) : praca zbiorowa / pod. red. Antoniego Czubińskiego. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1988. Other title: Polska Rzeczpospolita Ludowa - Republika Federalna Niemiec.Availability: Copies available for hold on place: [M-030543] (1).
Zalecenia Komisji UNESCO Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Republiki Federalnej Niemiec do spraw podręczników szkolnych w zakresie historii i geografii / red.: Antoni Czubiński, Zbigniew Kulak ; przedm. Władysław Markiewicz ; Wspólna Komisja Podręcznikowa PRL-RFN. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-028416] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011221] (1).
Postępowo-rewolucyjne i narodowo-wyzwoleńcze tradycje Wielkopolski / Antoni Czubiński. Publisher: Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-072460] (1).
Historia powszechna 1939-1997 : podręcznik dla studentów historii i nauk politycznych / Antoni Czubiński, Wiesław Olszewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edition: Wyd. 3.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-034364] (1).
Polski ruch robotniczy : zarys historii / pod red. Antoniego Czubińskiego ; Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR. Zakład Historii Polskiego Ruchu Robotniczego. Edition: Wyd. 2 popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-082906] (2).
  Copies available for hold on place: [M-089168] (1).
Historia powszechna, 1939-1997 : podręcznik dla studentów historii i nauk politycznych / Antoni Czubiński, Wiesław Olszewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edition: Wyd. 4.Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-004898] (3).
  Copies available for hold on place: [M-101456] (1).
Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku : księga pamiątkowa dla profesora Przemysława Hausera : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Czubińskiego, Piotra Okulewicza, Tomasza Schramma. Publisher: Poznań : UAM, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Społeczeństwo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / pod red. Antoniego Czubińskiego. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1977. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-010668] (1).
Pojęcia "Volk" i "Nation" w historii Niemiec : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Niemiec IH UAM w dniu 15 V 1979 r. / pod red. Antoniego Czubińskiego. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-022271] (1).
Historia Polski XX wieku / Antoni Czubiński. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003. Other title: Historia Polski dwudziestego wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Polska i Niemcy w okresie oświecenia : reformy polityczne, ustrojowe i oświatowe : XIII Konferencja Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków 27 V - 1 VI 1980 r., Monastyr (Münster), Westfalia / red. Antoni Czubiński, Zbigniew Kulak ; Wspólna Komisja Podręcznikowa PRL-RFN. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-052389] (1).
  Copies available for hold on place: [M-028439] (1).
Józef Piłsudski i jego legenda / pod redakcją Antoniego Czubińskiego ; opracowali Antoni Czubiński, Przemysław Hauser, Janusz Pajewski, Stanisław Sierpowski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-059829] (1).
  Copies available for hold on place: [M-032561] (1).
Komunistyczna Partia Polski : (1918-1938) : zarys historii / Antoni Czubiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-033213] (1).
Rewolucja Październikowa w Rosji i ruchy rewolucyjne w Europie lat 1917-1921 / Antoni Czubiński. Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-071442] (1).
Z robotniczych tradycji Wielkopolski / Antoni Czubiński, Marian Olszewski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-037129] (1).
  Copies available for hold on place: [M-035725] (1).
Industrializacja, przemiany społeczne i ruch robotniczy w Polsce i w Niemczech do 1914 r. : XVI Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków, 24-30 V 1983 r., Warszawa / red. Antoni Czubiński, Zbigniew Kulak ; Wspólna Komisja Podręcznikowa PRL-RFN. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-064504] (2).
  Copies available for hold on place: [M-028409] (1).
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : wybór źródeł / wybór i oprac. Antoni Czubiński i Bogusław Polak. Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-039906] (1).
Kraj Rad : lata zmagań i zwycięstw / Antoni Czubiński. Publisher: Warszawa : Iskry, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-073820] (1).
  Copies available for hold on place: [M-073819] (1).
Konspiracja wielkopolska 1939-1945 : (zarys dziejów) / Antoni Czubiński, Zenon Szymankiewicz. Publisher: Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-000872] (1).
Historia powszechna XX wieku / Antoni Czubiński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2006. Other title: Historia powszechna dwudziestego wieku.Availability: Copies available for loan: [M-007291] (3).
Rewolucja 1918-1919 w Niemczech / Antoni Czubiński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1967. Other title: Rewolucja 1918-1919.Availability: Copies available for loan: [M-067852] (1).
Rewolucja 1918-1919 w Niemczech / Antoni Czubiński. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-101984] (2).
Stosunki polsko-niemieckie 1831-1848 : Wiosna Ludów i okres ją poprzedzający : XI Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków 16-21 V 1978 r., Deidesheim / red. Antoni Czubiński, Zbigniew Kulak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-052379] (1).
  Copies available for hold on place: [M-051885] (1).
Ruch oporu w Polsce i w Niemczech w latach drugiej wojny światowej : X Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków 2 - 5 VI 1977, Łańcut / red. Antoni Czubiński, Zbigniew Kulak ; Wspólna Komisja Podręcznikowa PRL - RFN. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-051888] (1).
Śląsk i Pomorze w stosunkach polsko-niemieckich od XVI do XVIII w. : XIV Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków 9-14 VI 1981 r., Zamość / red. Antoni Czubiński, Zbigniew Kulak ; Wspólna Komisja Podręcznikowa PRL - RFN. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-052404] (1).
  Copies available for hold on place: [M-051849] (1).
Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932 : XVII Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków 11-17 VI 1984r., Augsburg / red. Antoni Czubiński, Zbigniew Kulak ; Wspólna Komisja Podręcznikowa PRL-RFN. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-075160] (1).
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : zarys dziejów / Antoni Czubiński, Zdzisław Grot, Benon Miśkiewicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-077786] (1).
Europa XX wieku : zarys historii politycznej / Antoni Czubiński. Edition: Wyd. 6.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. Other title: Europa dwudziestego wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).

Powered by Koha