Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Gospodarka a środowisko / red. nauk. Tadeusz Borys, Bogusław Fiedor. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Mikroekonomia : ćwiczenia / Bożena Borkowska, Bożena Klimczak. Edition: Wyd. 9 rozsz. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Algorytm Kohonena w analizie danych ekonomicznych / Grzegorz Tarczyński. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Zarządzanie projektami / pod red. Jana Skalika ; [poszczególne rozdz. napisali Adela Barabasz et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-081997] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Ekonomia rozwoju / pod red. Bogusława Fiedora i Karola Kociszewskiego ; aut. poszczególnych rozdz. Agnieszka Becla [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw : model platformy treningu procesowego / Wojciech B. Cieśliński. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-114670] (1).
Statystyka : elementy teorii i zadania / Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka. Edition: Wyd. 7.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. Edition: Wyd. 7 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej - biblioteka otwarta / pod red. Barbary Żmigrodzkiej ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. DCINIE. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-105415] (1).
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka / pod red. Bogusławy Skulskiej, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej / Helena Dudycz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Wpływ sektora kreatywnego na kształtowanie się polskich metropolii / Małgorzata Pięta-Kanurska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-090325] (1).
Pionowa i pozioma nierównowaga finansowa oraz system jej wyrównywania w państwie federalnym na przykładzie Niemiec i Stanów Zjednoczonych / Paweł Kowalik. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa : identyfikacja, ocena, kierunki doskonalenia / Agnieszka Sokołowska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090324] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
System zarządzania oparty na znormalizowanych wymaganiach jako czynnik wzrostu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Arkadiusz Wierzbic. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-114741] (1).
Modele decyzyjne w koordynacji strumieni podaży produktów w łańcuchu dostaw / Paweł Hanczar. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-114624] (1).
Kształtowanie elastyczności przedsiębiorstw internetowych / Mirosław Moroz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090323] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji / Dorota Rynio. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin / Marek Kośny. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090322] (1).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Strategia : od planu do sieci / Jerzy Niemczyk. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-114747] (1).
Hipoteczny pieniądz bankowy / Bogusław Półtorak. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego / Anetta Zielińska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Zewnętrzne instrumenty wspomagania rozwoju kompetencji pracowników w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw / Dorota Kwiatkowska-Ciotucha. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Problemy regionalizmu i globalizacji / pod red. Jana Rymarczyka, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093391] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
25 lat gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Bożena Borkowska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. Other title: Dwadzieścia pięć lat gospodarki rynkowej w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Lists:
Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami / Estera Piwoni-Krzeszowska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa / redaktorzy naukowi Tadeusz Borys, Bartosz Bartniczak, Michał Ptak. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie / redaktorzy naukowi Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Paweł Skowron. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne / redaktorzy naukowi Tadeusz Borys, Tomasz Brzozowski, Sabina Zaremba-Warnke. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa / pod red. Stanisława Korenika ; aut. poszczególnych rozdz. Niki Derlukiewicz [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).

Powered by Koha