Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Od totalitaryzmu do demokracji : pomiędzy "grubą kreską" a dekomunizacją - doświadczenia Polski i Niemiec / red. Paweł Kuglarz ; współpr. Henryk Sułek. Publisher: Kraków : OMP : Księgarnia Akademicka, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-098870] (1).
Systemy wartości a procesy demograficzne / pod red. Krystyny Slany, Agnieszki Małek, Izabeli Szczepaniak-Wiechy ; Rządowa Rada Ludnościowa ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005497] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Tworzenie i odtwarzanie kultury : tradycja jako wymiar zmian społecznych : studia z dziedziny antropologii społecznej / pod red. Grażyny Kubicy i Marcina Lubasia. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051628] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108726] (1).
The consequences of great transformation: Polish and Macedonian experiences : transactions of VII Cracow-Skopje Sociological Seminar, Cracow, 18-20 September 2002 / ed. by Marian Niezgoda. Publisher: Kraków : Jagiellonian University. Institute of Sociology, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-001699] (4).
  Copies available for hold on place: [M-001698] (1).
Prywatność i życie publiczne w nowoczesnym społeczeństwie : USA - Polska / red.: Leon Dyczewski, John Kromkowski, George F. McLean. Publisher: Lublin : TN KUL, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-078821] (1).
Wissenschaft und Wirtschaft : Wechselbeziehungen und gesellschaftliche Funktion : Dokumentation eines internationalen Kongresses, 25-28.06-1998, Gdańsk / hrsg. von Waldemar Pfeiffer ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Publisher: Toruń : Wydawnictwo UMK, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-081051] (1).
Dialog europejski Zachód-Wschód : dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2009 / pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Macieja Potza i Michała Słowikowskiego ; Katedra Systemów Politycznych Uniwersytety [!] Łódzkiego [et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Other title: Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2009.Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Pytania 20-lecia : 1989-2009 / János Kis [et al. ; oprac. red. Izabella Sariusz-Skąpska]. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2010. Other title: Pytania dwudziestolecia : 1989-2009.Availability: Copies available for loan: [M-091244] (1).
  Copies available for hold on place: [M-083483] (1).
Modernizacja Polski : kody kulturowe i mity / [red. Jan Szomburg ; Polskie Forum Obywatelskie]. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-083812] (1).
Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-083859] (1).
Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych / red. nauk. Józefa Brągiel, Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Tożsamość, nowoczesność, stereotypy / pod red. Renaty Dopierały i Kai Kaźmierskiej. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
20 lat rzeczywistości poradzieckiej : spojrzenie socjologiczne / Redakcja Małgorzata Głowacka-Grajper, Robert Wyszyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012. Other title: Dwadzieścia lat rzeczywistości poradzieckiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-107944] (1).

Powered by Koha