Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona życia i zdrowia obywateli / Cezary Włodarczyk, Michał Marek, Teresa Wyka ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065827] (1).
Jak włączyć się w przekształcenia systemowe zachodzące w ochronie zdrowia : poradnik dla pielęgniarek i położnych oraz komplet aktów prawnych regulujących przekształcenia systemowe w ochronie zdrowia / [przygot. zespół: Małgorzata Bajer et al. ; pod red. Anny Grajcarek]. Publisher: Kraków : Ad Vocem, 1999. Other title: Poradnik dla pielęgniarki i położnej.Availability: Copies available for loan: [M-025087] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087414] (1).
Prawa pacjenta / Dorota Karkowska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080096] (1).
  Checked out (1).
Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach - prawa pacjenta / Dorota Karkowska. Edition: Stan prawny na 30 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Other title: Prawa pacjenta.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for hold on place: [M-112513] (1).
Zdrowie Publiczne / Polskie Towarzystwo Higjeniczne ; pod redakcją Marcina Kacprzaka. Publisher: Warszawa : [wydawca nieznany], 1934-. Other title: Public Health | Polish Journal of Public Health.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-277] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-277] (8).
Prawo zdrowia publicznego : zarys problematyki / Stefan Poździoch. Publisher: Kraków : "Zdrowie i Zarządzanie", 2004. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja / Agnieszka Zemke-Górecka. Edition: Stan prawny na dzień 28 lutego 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078234] (1).
  Copies available for hold on place: [M-115397] (1).
Zakład opieki zdrowotnej / Agnieszka Sieńko. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for reference: [CZ 614.2] (1).
Zarządzanie pracownikami w zakładzie opieki zdrowotnej / Anna Gotkowska. Edition: Stan prawny na 1 października 2010 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090594] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawa pacjenta / Dorota Karkowska. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup. Stan prawny na 12 października 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080089] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Policja sanitarna / Marcin Janik. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Ochrona zdrowia i ubezpieczenia społeczne : tabele kompetencyjne / [Teresa Wyka, Barbara Jaworska-Dębska] Edition: 2 wyd., stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów : staraniem Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-085782] (1).
Prowadzenie działalności leczniczej : aspekty prawne / red. nauk. Paweł Bała, Mariusz Załucki. Publisher: Warszawa : Difin, cop 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 614.2] (1).
Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej / Daniel Eryk Lach. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zdrowie : problem medyczny, prawny, polityczny? : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Teresy Gardockiej, Tomasza Maksymiuka, Jędrzeja Skrzypczaka ; przy współpracy Bartosza Hordeckiego. Publisher: Warszawa : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-115406] (1).
Prawne aspekty reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce / red. Krzysztof F. Bolt, Dorota Sieniawska-Michalska[!], Bartosz Węgrzynowski ; Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk-Gdynia, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji. Publisher: Gdynia : ISE Wydawnictwo Instytutu Studiów Europejskich, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-115390] (1).
Oblicza Temidy : aspekty prawne ochrony zdrowia : (zagadnienia wybrane) / pod red. Igora Zgolińskiego. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2013. Other title: Aspekty prawne ochrony zdrowia.Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo do ochrony zdrowia : konstytucyjny priorytet czy źródło dylematów w ochronie zdrowia? / Anna Mokrzycka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for loan: [M-107348] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo dla ratowników medycznych / Małgorzata Paszkowska. Edition: [Stan prawny na dzień 14 maja 2016 r.].Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113299] (1).
Umowa o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej / Agnieszka Zemke-Górecka. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Zawody medyczne : pytania i odpowiedzi / Monika Kwiatkowska. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 614.2] (1).
Prawo dla ratowników medycznych / Małgorzata Paszkowska. Edition: Wydanie II, stan prawny na dzień 1 stycznia 2019 r.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Konsekwencje organizacyjno-prawne statusu organu założycielskiego jednostek samorzadu terytorialnego / Agnieszka Zemke-Górecka. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Wykonywanie zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia na przykładzie relacji Narodowego Funduszu Zdrowia z ministrem właściwym do spraw zdrowia / Kamil Klepacki. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-

Powered by Koha