Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zatrudnienie i bezrobocie : przepisy i komentarz / Walerian Sanetra. Edition: Stan prawny na dzień 15 stycznia 1993 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-037814] (1).
Nowe przepisy o zatrudnieniu. Edition: Stan prawny na dzień 30 kwietnia 1990 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-020803] (1).
Różne formy zatrudnienia / Łukasz Pisarczyk. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-075648] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Elastyczne formy zatrudnienia / Ewa Bąk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
  Checked out (1).
Materiały szkoleniowe do cykli szkoleniowych prowadzonych przez Krajową Izbę Gospodarczo-Rehabilitacyjną w ramach realizacji Projektu Partnerskiego pt.: "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych". Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. Other title: Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych : materiały szkoleniowe.Availability: Copies available for loan: [M-007056] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Dodatkowe zatrudnienie / Bogusław Cudowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy / Ewa Bąk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne / Agnieszka Rzetecka-Gil. Edition: Stan prawny na 15 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-095675] (1).
Szczególne formy zatrudnienia : skutki prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe w 2009 roku / Agnieszka Kowalska [et al.]. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej / pod red. Grzegorza Goździewicza. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093495] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Elastyczne formy pracy : poradnik dla pracodawców / [aut. Lucyna Machol-Zajda, Dorota Głogosz ; słowo wstępne Cecylia Sadowska-Snarska]. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej : poradnik dla psychologów, doradców zawodowych i personalnych / red. nauk. Michał Skarzyński. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy : tendencje zmian / Antoni Dral. Edition: Stan prawny na dzień 31 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091062] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy : praktyczny komentarz / pod red. Zbigniewa Górala ; [aut.:] Edyta Bielak-Jomaa [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093996] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Alternatywne formy zatrudnienia z wzorami umów i pism : świadczenie pracy poza stosunkiem pracy / Lesław Grzonka. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo zatrudnienia / Małgorzata Gersdorf. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-089980] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Flexicurity - między elastycznością a bezpieczeństwem na rynku pracy / [red. Anna Kamińska]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-098849] (1).
Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce / Elżbieta Kryńska (red.) ; aut.: Elżbieta Kryńska [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-088785] (1).
System prawa pracy. T. 7, Zatrudnienie niepracownicze / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; [autorzy] Kamil Antonów, Krzysztof W. Baran, Tomasz Duraj, Zbigniew Góral, Anna Kosut, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Eliza Mazurczak-Jasińska, Jacek Męcina, Jerzy Oniszczuk, Andrzej Patulski, Michał Skąpski, Andrzej M. Świątkowski, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka, Alina Wypych-Żywicka. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Praca czasu innowacji / pod redakcją Macieja Bukowskiego ; [autorzy Maciej Bitner, Maciej Bukowski, Jakub Miśtak, Jan Gąska, Piotr Koryś, Agata Gierczak, Krzysztof Roman, Wojciech Białożyt, Piotr Szczerba, Aleksander Śniegocki]. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Skuteczność prawa zatrudnienia w Polsce : wybrane aspekty / Barbara Godlewska-Bujok. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-103057] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie / redakcja naukowa Grzegorz Goździewicz ; autorzy Renata Babińska-Górecka, Krzysztof W. Baran, Beata Bury, Justyna Czerniak-Swędzioł, Ludwik Florek, Małgorzata Gersdorf, Grzegorz Goździewicz, Sebastian Koczur, Lena Krysińska-Wnuk, Błażej Mądrzycki, Małgorzata Mędrala, Kinga Piwowarska, Krzysztof Stefański, Andrzej M. Świątkowski, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Joanna Unterschütz, Gertruda Uścińska, Krzysztof Walczak, Mariusz Wieczorek. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy / Maciej Łaga. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-066111] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy / Małgorzata Gersdorf, Michał Raczkowski, Rafał Wyziński ; pod red. Małgorzaty Gersdorf. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Umowne ograniczenie podejmowania dodatkowego zatrudnienia jako przejaw lojalności pracowniczej : wybrane zagadnienia = Contractual limitation of taking up additional employment as a manifestation of employee loyalty : selected issues / Iwona Wieleba. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Lublin : UMCS, 1954-Other title: Contractual limitation of taking up additional employment as a manifestation of employee loyalty : selected issues.

Powered by Koha