Your search returned 177 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Sztuka kierowania / Tadeusz Oleksyn. Edition: Wyd. 2 rozszerz.Publisher: Warszawa : Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Polityka zatrudnienia a płace i bodźce / Bronisław Fick. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-011658] (1).
Człowiek a proces zarządzania społeczeństwem / Wiktor G. Afanasjew ; przekład z języka rosyjskiego Tadeusz Hanuszek. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-011647] (1).
Produktionswirtschaft - Controlling industrieller Produktion. Bd. 3, T. 1, Personal, Anlagen / Dietger Hahn, Gert Laßmann. Publisher: Heidelberg : Physica-Verlag ; 1993. Availability: Copies available for loan: [MA-001255] (2).
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategia i działanie / Michael Armstrong ; przeł. Magdalena Loska ; [il. Piotr Łopalewski]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu : procesy adaptacji i współpracy. Cz. 2 / Józef Penc. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie pracownikami : instrumenty polityki personalnej : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Makowskiego ; Joanna Górska [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Z zagadnień zarządzania zasobami pracy / Waldemar Bańka. Publisher: Płock : "Novum", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-072543] (1).
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty : praca zbiorowa / pod red. Adama Szałkowskiego ; Urszula Bukowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Strategia personalna firmy / pod red. Marty Juchnowicz. Publisher: Warszawa : "Difin", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Nowe metody pracy z ludźmi : organizacja procesów personalnych / Alicja Sajkiewicz, Łukasz Sajkiewicz. Publisher: Warszawa : Poltext, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Wybrane problemy zarządzania pracownikami w małej i średniej firmie / [red. Tomasz Kruszewski] ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Publisher: Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-039174] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi : aktor, kreator, inspirator / Marek Adamiec, Barbara Kożusznik. Publisher: Kraków : AKADE, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie / Waldemar Bańka. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, [2001]. Availability: Copies available for hold on place: [M-072539] (1).
Ryzyko personalne : szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi / Anna Lipka. Publisher: Warszawa : POLTEXT, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095474] (1).
Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie : (wybrane problemy) / Waldemar Bańka. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi : nowe wyzwania, nowe role / Dave Ulrich ; [tł. Monika Myszkiewicz, Karina Sikora]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007492] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095463] (1).
Planowanie zatrudnienia / Zofia Sekuła. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-080660] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi / Brian E. Becker, Mark A. Huselid, Dave Ulrich ; [przekł. Iwona Sochacka]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095490] (1).
Rentowność inwestycji w kapitał ludzki / Jac Fitz-enz ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Other title: Roi of human capital : measuring the economic value of employee performance.Availability: Copies available for loan: [M-007493] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników / Andrew Mayo ; [przeł. Lidia Klin]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Other title: Creating a training and development strategy.Availability: Copies available for loan: [M-013087] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (2).
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong ; [przeł. Alicja Unterschuetz et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-045117] (1).
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy / Aleksy Pocztowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072704] (1).
  Checked out (2).
Nauka o administrowaniu / Stanisław Kowalewski. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-011613] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011612] (1).
Nauka o administrowaniu / Stanisław Kowalewski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-015624] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011663] (1).
Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Makowskiego ; [aut. Joanna Górska et al.] ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji. Publisher: Warszawa : SGH. Oficyna Wydawnicza, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Optymalne zatrudnianie pracowników / Władysław Patulski. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1995. Other title: Optymalne zatrudnianie pracowników czyli Jak wykorzystać w sposób elastyczny i praworządny prawne możliwości zatrudniania różnych grup pracowników.Availability: Copies available for hold on place: [M-008120] (1).
Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / pod red. Barbary Kożuch. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie publiczne w zarysie / Barbara Kożuch. Publisher: Białystok : Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-095388] (1).
Kierowanie w społeczeństwie : analiza socjologiczna : praca zbiorowa / pod red. Witolda Morawskiego. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-015504] (2).
  Copies available for hold on place: [M-015353] (1).

Powered by Koha