Your search returned 3313 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr. ; przekład Andrzej Ehrlich. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-058663] (10).
Marketing turystyki : wybrane zagadnienia / [zespół red. Tadeusz Burzyński et al. ; AVSI Polska, Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie, Centrum Edukacji Kadr Turystycznych]. Publisher: Kraków : AVSI Polska, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-009170] (2).
  Copies available for hold on place: [M-089474] (1).
Programowanie i monitoring zjawisk turystycznych / [zespół red. Tadeusz Burzyński et al. ; AVSI Polska, Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie, Centrum Edukacji Kadr Turystycznych]. Publisher: Kraków : AVSI Polska, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089476] (1).
International marketing management / Subhash C. Jain. Edition: 2nd ed.Publisher: Boston : PWS-Kent, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-011784] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011773] (1).
Organizatoryka / Zbigniew Martyniak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-011625] (1).
System jakości ISO 9000 / Tadeusz Wawak ; Uniwersytet Jagielloński. Zakład Ekonomii Stosowanej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-087509] (1).
Zarządzanie przez jakość / Tadeusz Wawak ; Uniwersytet Jagielloński. Zakład Ekonomii Stosowanej. Edition: Wyd. 2, popr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-103264] (1).
Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie : systemy, ewolucja, uwarunkowania / Tadeusz Oleksyn. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-039194] (1).
Sztuka kierowania / Tadeusz Oleksyn. Edition: Wyd. 2 rozszerz.Publisher: Warszawa : Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie bezpieczeństwem : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 11-13 maja 2000 / Paweł Tyrała (red.). Publisher: Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-008474] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa / Witold Rutkowski, Olgierd Gedymin. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-087505] (1).
Trzy Polski : potencjał i bariery integracji z Unią Europejską / zespół aut. Jerzy Hausner [et al. ; pod red. J. Hausnera i Mirosławy Marody]. Publisher: Warszawa : Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-075997] (1).
  Copies available for hold on place: [M-077393] (1).
Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Piotr Blaik. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006303] (10).
Zarządzanie międzynarodowe : konkurencja w klasie światowej / Andrzej K. Koźmiński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-004050] (5).
  Copies available for hold on place: [M-088588] (1).
Strategia sukcesu firmy / Krzysztof Obłój. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-029325] (1).
Zarządzanie finansami międzynarodowymi / Eugeniusz Najlepszy. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021012] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Makroekonomiczne problemy jakości produktów przemysłowych w Polsce / Tadeusz Wawak. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-011283] (2).
Teoria organizacji i kierownictwa / Marcin Jełowicki, Witold Kieżun, Zbigniew Leoński, Bronisław Ostapczuk ; pod redakcją Bronisława Ostapczuka. Edition: Wydanie I dodruk.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-017897] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011610] (1).
Współczesne koncepcje zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja K. Koźmińskiego ; aut.: Krystyna Bolesta-Kukułka [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-011623] (1).
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy / Ferdynand Michoń. Edition: Wydanie trzecie rozszerzone.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-011651] (1).
Cases in marketing management / Subhash C. Jain, Iqbal Mathur. Publisher: Columbus, Ohio : Grid, Inc., copyright 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-011777] (1).
Strategic management : concepts and applications / Samuel C. Certo, J. Paul Peter. Publisher: New York : Random House, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-069642] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070194] (1).
Handbook of international management / edited by Ingo Walter ; assoc. ed. Tracy Murray. Publisher: New York : John Wiley, 1988 Availability: Copies available for hold on place: [M-070192] (1).
Marketing : wybrane zagadnienia / B. Gnela [et al.] ; Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Publisher: Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-021451] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039629] (1).
Business today / Rachman, David J., Mescon, Michael H. Edition: 5th ed.Publisher: New York : Random House Business Division, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-070195] (1).
Essentials of marketing management / by Joe Kent Kerby. Publisher: Cincinnati ; Chicago ; Dallas ; New Rochelle, N.Y ; Burlingame, Calif. : South-Western Publishing Company, copyright 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-011778] (1).
Automatyczne przetwarzanie informacji : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zdzisława Hellwiga ; [aut. poszczególnych rozdz.: Stanisław Krawczyk et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-010714] (1).
The practice of marketing management : analysis, planning and implementation / William A. Cohen. Publisher: New York : Macmillan, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-011780] (1).
Essentials of management / Andrew J. DuBrin. Publisher: Cincinnati : South-Western, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-028464] (2).
  Copies available for hold on place: [M-070191] (1).
Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Trzcienieckiego ; [oprac. Jan Knapik et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-016582] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011637] (1).

Powered by Koha