Your search returned 262 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr. ; przekład Andrzej Ehrlich. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-058663] (10).
International marketing management / Subhash C. Jain. Edition: 2nd ed.Publisher: Boston : PWS-Kent, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-011784] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011773] (1).
Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Piotr Blaik. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006303] (8).
  Checked out (2).
Zarządzanie międzynarodowe : konkurencja w klasie światowej / Andrzej K. Koźmiński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-004050] (5).
  Copies available for hold on place: [M-088588] (1).
Zarządzanie finansami międzynarodowymi / Eugeniusz Najlepszy. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021012] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Teoria organizacji i kierownictwa / Marcin Jełowicki, Witold Kieżun, Zbigniew Leoński, Bronisław Ostapczuk ; pod redakcją Bronisława Ostapczuka. Edition: Wydanie I dodruk.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-017897] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011610] (1).
Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania / Adam Stabryła, Jerzy Trzcieniecki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : AE, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-011624] (1).
Kierowanie i organizowanie : menedżerskie przywództwo / Paweł Tyrała. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2001. Other title: Skuteczne kierowanie i organizowanie.Availability: Copies available for loan: [M-068102] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Podstawy zarządzania / Józef Machaczka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-007099] (3).
Foundations of financial management / Stanley B. Block, Geoffrey A. Hirt. Edition: 4th ed.Publisher: Homewood : Irwin, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-028466] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010818] (1).
Wariantowanie w projektowaniu organizatorskim / Marek Lisiński. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. Availability: Copies available for loan: [MA-005265] (19).
  Copies available for hold on place: [M-011635] (2).
Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin ; przekład Michał Rusiński. Edition: Wydanie pierwsze, dodruk 5.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-007605] (1).
  Checked out (1).
Management / Ramon J. Aldag, Timothy M. Stearns. Publisher: Cincinnati, Ohio : South-Western Publishing Co., cop. 1987. Availability: Copies available for loan: [M-069633] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070197] (1).
Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia : pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych. 8, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy / pod red. nauk. Danuty Koradeckiej. Publisher: Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000. Other title: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie / pod red. Jana Lichtarskiego ; aut. oprac. Jerzy Czupiał [et al.]. Edition: Wyd. 3, zm. i rozsz.Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-004055] (3).
Usługi : produkcja, rynek, marketing / Marianna Daszkowska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-038783] (4).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Zarządzanie jakością : podstawowe problemy i metody / Andrzej Iwasiewicz ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Ochrona i zarządzanie środowiskiem. T. 1, Podstawy ochrony środowiska w aspekcie zagrożeń / Zdzisław Małecki ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2000. Other title: Podstawy ochrony środowiska w aspekcie zagrożeń.Availability: Copies available for loan: [M-003965] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Podstawy zarządzania / Kazimierz Zimniewicz. Publisher: Poznań : Wydawnictwo "Terra", 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie organizacją : zarządzanie nie musi być trudne / Jerzy Kisielnicki. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-035996] (1).
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdz. napisali: Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdz. napisali: Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Wprowadzenie do zarządzania / Jerzy Bogdanienko ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097515] (1).
Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Zofia Mikołajczyk. Edition: Wyd. 3, dodr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004056] (5).
Management : a global perspective / Heinz Weihrich, Harold Koontz. Edition: 10th ed.Publisher: New York : McGraw-Hill, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-070196] (1).
Zarządzanie organizacją : zarządzanie nie musi być trudne / Jerzy Kisielnicki. Edition: Wyd. 1 uzup. i popr.Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-035997] (1).
Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej : pomocnicze materiały dydaktyczne / Jan Kultys. Publisher: Kraków : AE, Wydaw. Uczelniane, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-011391] (9).
  Checked out (1).
Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością / Andrzej Iwasiewicz, Zbigniew Paszek. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-031912] (21).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Zarządzanie : podstawowe zasady / red. nauk. Barbara Kożuch. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-044838] (1).
Zarządzanie rozwojem organizacji : czynniki, modele, strategia, diagnoza / Józef Machaczka. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-003105] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088595] (1).

Powered by Koha