Your search returned 525 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie : systemy, ewolucja, uwarunkowania / Tadeusz Oleksyn. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-039194] (1).
Trzy Polski : potencjał i bariery integracji z Unią Europejską / zespół aut. Jerzy Hausner [et al. ; pod red. J. Hausnera i Mirosławy Marody]. Publisher: Warszawa : Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-077393] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały z konferencji / [oprac. red. Wojciech Majchrowski] ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-026715] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Ochrona powietrza / Ewa Grochowicz, Jan Korytkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-037231] (1).
Zarządzanie rozwojem firmy : strategia jakości ekologicznej / Andrzej Chodyński. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, cop. 2002. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-049230] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Reklama w przedsiębiorstwie / Robert Nowacki, Marian Strużycki. Publisher: Warszawa : "Difin", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Prace edukacyjne / red. Janusza Ziarko ; European Association for Security. Publisher: Kraków : Liport LFK, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-011687] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011686] (1).
Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa za lata 1999-2001 : z analizą porównawczą pięciolecia 1994-1998 : [praca zbiorowa] / [pod red. Konrada Pawła Turzańskiego i Jadwigi Pauli-Wilgi] ; Inspekcja Ochrony Środowiska ; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie ; Urząd Miasta Krakowa. Publisher: Kraków : "Text", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-009294] (2).
  Copies available for hold on place: [M-010869] (1).
Gospodarka gruntami w gminie / Teresa Topczewska, Waldemar Siemiński. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Wzory społeczne wakacji w Polsce : studia i materiały z badań socjologicznych. [T. 1] / pod red. Zygmunta Skórzyńskiego i Andrzeja Ziemilskiego ; Instytut Naukowy Kultury Fizycznej. Publisher: Warszawa : Instytut Naukowy Kultury Fizycznej, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-069974] (1).
Działalność gospodarcza organizacji publicznych / Antoni Kożuch, Zofia Kołoszko-Chomentowska. Publisher: Białystok : Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-086394] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / pod red. Aleksego Pocztowskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-095458] (1).
Strategiczne zarządzanie organizacjami : wiedza, intuicja, strategie, etyka / Stanisław Galata. Publisher: Warszawa : "Difin", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-090765] (14).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej : relacje z otoczeniem : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Rutki. Publisher: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Other title: Relacje z otoczeniem.Availability: Copies available for hold on place: [M-114680] (1).
Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej : zarządzanie zasobami : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Rutki. Publisher: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Other title: Zarządzanie zasobami.Availability: Copies available for hold on place: [M-095459] (1).
Modele pośredniego kierowania gospodarką planową w sterowaniu handlem zagranicznym / Witold Trzeciakowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-017856] (1).
Fundamentalny portfel papierów wartościowych : nowa koncepcja analizy portfelowej / Waldemar Tarczyński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006982] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Prace z zakresu metodologii organizowania / [red. nauk. z. Zbigniew Martyniak]. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-071857] (1).
Zarządzanie na Świecie / Polska Agencja Prasowa. Publisher: Warszawa : PAP, 1985-2009. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1173] (9).
Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu / red. Barbara Kożuch. Publisher: Białystok : Fundacja "Współczesne Zarządzanie", 2002-2013. Other title: WZ Współczesne Zarządzanie | Contemporary Management Quarterly : the journal of scientific community and business leaders | Współczesne Zarządzanie = Modern Management Quarterly | Współczesne Zarządzanie - Contemporary Management Quarterly.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-434] (12).
Management Research News. Publisher: Patrington : Emerald. Other title: MRN.Availability: Copies available for hold on place: [CA-836] (13).
Procedury zarządzania w partiach politycznych / Jerzy Muszyński. Publisher: Toruń : Dom Wydawniczy Duet, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Strategia rozwoju samorządów gminnych / pod red. Andrzeja J. Kozłowskiego. Publisher: Piła : BINGO Reklama-Promocja : na zlec. Wyższej Szkoły Biznesu, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-075199] (1).
  Copies available for hold on place: [M-026860] (1).
Gospodarka nieruchomościami, własność lokali, ochrona praw lokatorów : akty prawne, komentarz, orzecznictwo / oprac. Tadeusz Fijałkowski. Edition: Stan prawny: 1 marca 2005 r.Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu EMAS : przewodnik / [aut. Robert Pochyluk, Małgorzata Macniak, Jarosław Szymański]. Publisher: Kraków [etc.] : Lemtech Kolsunting [etc.], 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Zmiany na rynku edukacji ekonomicznej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / pod red. Barbary Minkieiwcz ; Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundusz Współpracy. Publisher: Warszawa : Centrum Informacji i Dokumentacji. Biuro Koordynacji i Kształcenia Kadr. Fundusz Współpracy, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-039171] (1).
Nowoczesne zarządzanie finansami : planowanie i kontrola / Halina Buk. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Zarządzanie wiedzą w organizacjach wobec wymogów nowoczesnej gospodarki / pod red. nauk. Andrzeja Chodyńskiego. Edition: Wyd. 2 popr. i zm.Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-114754] (1).
Polska, Ukraina, świat / pod red. Klemensa Budzowskiego i Anatolija Demianczuka. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-114763] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem : teoria, praktyka, dydaktyka / Andrzej Dawidczyk, Jarosław Gryz, Stanisław Koziej. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006177] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).

Powered by Koha