Your search returned 95 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Grundlagen und organisatorische Möglichkeiten der Datenerfassung / [Friedrich] Meller. Publisher: Wiesbaden : Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003154] (1).
Wiedza a działanie : przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji / Jeffrey Pfeffer, Robert I. Sutton ; przeł. Iwona Podsiadło. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-114638] (1).
Wiedza w przedsiębiorstwie : kapitał ludzki w zarządzaniu wiedzą / Robert Geisler, Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepański ; Śląskie Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-070796] (3).
  Copies available for hold on place: [M-095480] (1).
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński red. nauk. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-081366] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 29 XI - 1 XII 2002. 1 / pod red. Elżbiety Skrzypek ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Publisher: Lublin : Wydaw. UMCS, 2002. Other title: Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa.Availability: Copies available for hold on place: [M-114694] (1).
Managing industrial knowledge : creation, transfer and utilization / edited by Ikujiro Nonaka and David J. Teece. Publisher: London ; Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-017356] (1).
Journal of Intellectual Capital / ed. Rory L. Chase. Publisher: Bradford : MCB University Press, 2000-2004. Availability: Copies available for hold on place: [CA-807] (5).
Information and knowledge : the role of statistics : proceedings of the 86th DGINS Conference : Porto, June 2000 / European Commission. Edition: 2000 edition.Publisher: Luxembourg : Office for Official Publication of the European Communities, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-022546] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022545] (1).
Information et connaissance : the rôle des statistiques : actes de la 86e conférence des DGINS : Porto, juin 2000 / Commission européenne. Edition: Édition 2000.Publisher: Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-022551] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022550] (1).
Information und Wissen : Die Rolle der Statistik : Bericht der 86. Amtsleiterkonferenz : Porto, Juni 2000 / Europäische Kommission. Edition: Ausgabe 2000 .Publisher: Luxemburg : Amt für Amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-022554] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022553] (1).
Zarządzanie wiedzą w organizacji / Gilbert Probst, Steffen Raub, Kai Romhardt ; przeł. Kaja Wacowska. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
  Checked out (1).
Wybrane aspekty zarządzania organizacjami / pod red. Wiktora Adamusa ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-071452] (20).
  Copies available for reference: [CZ KA 005] (1).
Zarządzanie wiedzą w organizacjach wobec wymogów nowoczesnej gospodarki / pod red. nauk. Andrzeja Chodyńskiego. Edition: Wyd. 2 popr. i zm.Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-114754] (1).
Zarządzanie organizacjami z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Andrzej Chodyński. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-114997] (1).
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie / red. nauk. Kazimierz Perechuda ; aut. Kazimierz Perechuda [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-051133] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Managing knowledge : an essential reader / ed. by Stephen Little and Tim Ray. Edition: 2nd ed.Publisher: London [etc.]: The Open University : Sage Publications, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-051121] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095382] (1).
  Checked out (1).
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Borowieckiego i Marii Romanowskiej. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Other title: Information in the net : problems, methods and technologies.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105547] (1).
Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie / Stanisław Łobejko. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004195] (3).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Nowoczesne kierowanie ludźmi : wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji / Józef Penc. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Organizacje oparte na wiedzy / Bogusz Mikuła. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
  Checked out (2).
Zarządzanie wiedzą : koncepcja i narzędzia / Adam Kowalczyk, Bogdan Nogalski. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075556] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Powiększanie bogactwa : nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy / Lester C. Thurow ; tł. Agnieszka Sobolewska. Publisher: Gliwice : "Helion", cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw / Andrzej Chodyński. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049990] (6).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Bogusza Mikuły, Anny Pietruszki-Ortyl, Arkadiusza Potockiego. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Knowledge management case book : Siemens best practises / edited by Thomas H. Davenport and Gilbert J. B. Probst. Publisher: Erlangen : Publicis MCD Publishing : John Wiley & Sons, cop. 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-074597] (1).
Zarządzanie wiedzą / red. nauk.: Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński ; aut.: Aleksander Chrostowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-090232] (1).
Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro i Barbary Sosińskiej-Kalaty ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Other title: Organizing information and knowledge environment.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105560] (1).
Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy / Katarzyna Materska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. Other title: Information in the knowledge-based organizations.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-051071] (2).
  Copies available for hold on place: [M-105501] (1).
Kapitał intelektualny : spojrzenie z perspektywy interesariuszy / Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Monika Kicińska. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082138] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).

Powered by Koha