Your search returned 578 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa / Witold Rutkowski, Olgierd Gedymin. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-087505] (1).
Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Piotr Blaik. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006303] (10).
Zarządzanie międzynarodowe : konkurencja w klasie światowej / Andrzej K. Koźmiński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-004050] (5).
  Copies available for hold on place: [M-088588] (1).
Strategia sukcesu firmy / Krzysztof Obłój. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-029325] (1).
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy / Ferdynand Michoń. Edition: Wydanie trzecie rozszerzone.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-011651] (1).
Strategic management : concepts and applications / Samuel C. Certo, J. Paul Peter. Publisher: New York : Random House, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-069642] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070194] (1).
Handbook of international management / edited by Ingo Walter ; assoc. ed. Tracy Murray. Publisher: New York : John Wiley, 1988 Availability: Copies available for hold on place: [M-070192] (1).
Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Trzcienieckiego ; [oprac. Jan Knapik et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-016582] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011637] (1).
Marketing w kierowaniu firmą / Marek Prymon ; recenzent nauk. Piotr Blaik. Publisher: Wrocław : AG - MASTER, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-039610] (1).
Strategie zarządzania. [Cz. 1], Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie / Józef Penc. Edition: Wydanie III.Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 1999. Other title: Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie.Availability: Copies available for loan: [M-007101] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Strategie zarządzania. [Cz. 2], Strategie dziedzinowe i ich realizacja, zintegrowane zarządzanie strategiczne / Józef Penc. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 1999. Other title: Strategie dziedzinowe i ich realizacja, zintegrowane zarządzanie strategiczne.Availability: Copies available for loan: [M-046657] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarys metodyki przestrzennego organizowania przedsiębiorstwa przemysłowego / Arkadiusz Potocki. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-013360] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011627] (1).
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. nauk. Tadeusza Wawaka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-114736] (1).
Computer systems in business : an introduction / James B. Pick. Publisher: Boston : PWS Computer Science, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-012500] (1).
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie / pod red. Jana Lichtarskiego ; aut. oprac. Jerzy Czupiał [et al.]. Edition: Wyd. 3, zm. i rozsz.Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-004055] (3).
Venture capital : nowy instrument finansowania przedsiębiorstw / Jerzy Węcławski ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-007081] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089435] (1).
Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu/ Wojciech Daniecki. Publisher: Olsztyn : Ursa Consulting, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-039201] (1).
Industrielle Führungskunst / von Paul E. Holden und seinen Mitarbeitern Lounsbury S. Fish und Hubert L. Smith ; mit einem Geleitwort von C. Hundhausen ; die deutsche übertr. H. G. Marek. Publisher: Essen : W. Girardet, 1957. Other title: Top-management.Availability: Copies available for loan: [MA-002091] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-000049] (1).
Industriebetriebslehre : Entscheidungen im Industriebetrieb / Edmund Heinen. Edition: 9, vollst. neu bearb. und erw. Aufl.Publisher: Wiesbaden : Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004052] (1).
Portfolio Management : Konzeption für die strategische Unternehmensplanung / Klaus H. Dunst. Publisher: Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1979. Availability: Copies available for loan: [MA-001697] (2).
Der Industriebetrieb : betriebswirtschaftslehre der Industrie auf typologischer Grundlage. Bd. 1 / Erich Schäfer. Publisher: Köln ; Opladen : Westdeutscher Verlag,, 1969. Other title: Industriebetrieb : Industriebetriebslehre auf typologischer Grundlage.Availability: Copies available for hold on place: [MA-002759] (1).
The information jungle : a quasi-novel approach to managing corporate knowledge / Clyde W. Holsapple, Andrew B. Whinston ; illustrations by Jon Kerry. Publisher: Homewood, Illinois : Dow Jones-Irwin, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-012495] (1).
Cases and applications in Lotus 1-2-3®1-2-3® with HAL™ / Jack A. Holt. Edition: 2nd ed.Publisher: Homewood : IRWIN, cop. 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-012485] (1).
A behavioral theory of the firm / Richard M. Cyert, James G. March ; with contributions by G. P. E. Clarkson [et al.]. Publisher: Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1963. Availability: Copies available for loan: [MA-002662] (1).
Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Mirosław Kwieciński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-048178] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Linear programming : methods and applications / Saul I. Gass. Edition: 2nd ed.Publisher: New York [etc.] : Mc Graw-Hill, 1964. Availability: Copies available for loan: [MA-002341] (1).
Nowoczesne zarządzanie finansami firmy / Janusz Ostaszewski. Publisher: Łódź : Agencja Wydawnicza Interfart, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007502] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039197] (1).
Methoden des Operations Research : eine Einführung in Fallstudien / A. Kaufmann, R. Faure ; deutsche Fassung von Klaus P. Liesenfeld. Publisher: Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [MA-002570] (1).
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdz. napisali: Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdz. napisali: Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).

Powered by Koha