Your search returned 63 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Piotr Blaik. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006303] (10).
Lists:
Zarządzanie międzynarodowe : konkurencja w klasie światowej / Andrzej K. Koźmiński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-004050] (5).
  Copies available for hold on place: [M-088588] (1).
Lists:
Handbook of international management / edited by Ingo Walter ; assoc. ed. Tracy Murray. Publisher: New York : John Wiley, 1988 Availability: Copies available for hold on place: [M-070192] (1).
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie / pod red. Jana Lichtarskiego ; aut. oprac. Jerzy Czupiał [et al.]. Edition: Wyd. 3, zm. i rozsz.Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-004055] (3).
Industriebetriebslehre : Entscheidungen im Industriebetrieb / Edmund Heinen. Edition: 9, vollst. neu bearb. und erw. Aufl.Publisher: Wiesbaden : Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004052] (1).
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdz. napisali: Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdz. napisali: Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Wprowadzenie do zarządzania / Jerzy Bogdanienko ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097515] (1).
Management : a global perspective / Heinz Weihrich, Harold Koontz. Edition: 10th ed.Publisher: New York : McGraw-Hill, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-070196] (1).
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie / pod red. Jana Lichtarskiego ; [aut. oprac. Jerzy Czupiał et al.]. Edition: Wyd. 4, zm. i rozsz.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-069319] (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwem / pod red. Mariana Strużyckiego. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo : podstawy nauki o przedsiębiorstwie : teorie i praktyka zarządzania / Stanisław Sudoł. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Tadeusz Witkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Management practice and mispractice / Samuel Eilon. Publisher: London ; New York : Routledge, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-019970] (1).
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / pod red. Jerzego Altkorna ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-028400] (1).
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem / Zygmunt Drążek, Benedykt Niemczynowicz. Publisher: Warszawa : PWE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-002997] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością / Małgorzata Bednarczyk. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / Tadeusz Dudycz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Zarządzanie firmą : wybrane problemy / Zbigniew Chrościcki. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej / pod red. nauk. Piotra Wachowiaka. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny : Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-007591] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo przemysłowe : ekonomika, organizacja, zarządzanie / Stanisław Sudoł. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-031011] (1).
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie / pod red. Jana Lichtarskiego ; aut. oprac. Jerzy Czupiał [et al.]. Edition: Wyd. 5 zm. i rozsz.Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-008230] (4).
Przedsiębiorstwo : zasady działania, funkcjonowanie, rozwój / pod. red. Janusza Żurka ; [aut. poszczególnych rozdz. i podrozdz. Krzysztof Dobrowolski et al.]. Publisher: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie / Piotr Banaszyk, Romualda Fimińska-Banaszyk, Andrzej Stańda. Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. T. 1, Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem / Matthias Kramer, Maria Urbaniec, Andrzej Kryński (red.) ; [tł. na jęz. pol. zespół Polsko-Niemieckiego Instytutu Zarządzania Środowiskiem pod kier. Ludgardy Buzek oraz Marii Urbaniec]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, cop. 2004. Other title: Internationales Umweltmanagement.Availability: Copies available for loan: [M-045108] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. T. 2, Instrumenty i systemy zarządzania / Matthias Kramer, Jana Brauweiler, Zygfryd Nowak (red.) ; [tł. na jęz. pol. zespół Polsko-Niemieckiego Instytutu Zarządzania Środowiskiem pod kierunkiem Ludgardy Buzek oraz Marii Urbaniec]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, cop. 2005. Other title: Internationales Umweltmanagement..Availability: Copies available for loan: [M-045109] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. T. 3, Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym / Matthias Kramer, Heinz Strebel, Ludgarda Buzek (red.) ; [tł. na jęz. pol.: Zespół Polsko-Niemieckiego Instytutu Zarządzania Środowiskiem pod kierunkiem Ludgardy Buzek, Benity Dmytruszyńskiej, Marii Urbaniec]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, cop. 2005. Other title: Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym | Internationales Umweltmanagement. Bd. 3, Operatives Umweltmanagement im internationalen und interdisziplinären Kontext.Availability: Copies available for loan: [M-045110] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem / Tadeusz Wojciechowski. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie / pod red. Jana Lichtarskiego ; aut. oprac. Renata Brajer-Marczak [et al.]. Edition: Wyd. 7 zm. i rozsz.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-002758] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa / Jan Rymarczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
  Checked out (2).

Powered by Koha