Your search returned 96 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie / pod red. Jolanty Mazur ; [autorzy] Jolanta Mazur, Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Lewandowska, Marzanna Witek-Hajduk, Teresa Dudzik, Andrzej Sznajder, Elżbieta Duliniec, Ewa Baranowska, Jacek Miroński. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Prace edukacyjne / red. Janusza Ziarko ; European Association for Security. Publisher: Kraków : Liport LFK, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-011687] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011686] (1).
Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej : relacje z otoczeniem : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Rutki. Publisher: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Other title: Relacje z otoczeniem.Availability: Copies available for hold on place: [M-114680] (1).
Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej : zarządzanie zasobami : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Rutki. Publisher: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Other title: Zarządzanie zasobami.Availability: Copies available for hold on place: [M-095459] (1).
Prace z zakresu metodologii organizowania / [red. nauk. z. Zbigniew Martyniak]. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-071857] (1).
Nowoczesne zarządzanie finansami : planowanie i kontrola / Halina Buk. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Organizacja i Kierowanie / Polska Akademia Nauk. Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Organizacji i Kierowania. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975-. Other title: Organization and Management.Online Access: Click here to access online | Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-1376] (20).
Wielkie organizacje gospodarcze w handlu wewnętrznym / Mirosław Bogusławski, Marek Hołdakowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-033618] (1).
  Copies available for hold on place: [M-032503] (1).
Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami / pod red. Andrzeja Chodyńskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Wyższej Szkoły im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-049974] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 005] (1).
Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach : praca zbiorowa / pod red. Piotra Szczepankowskiego. Publisher: Warszawa : Vizja Press & IT, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-037335] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Lists:
Marketing i finanse w przedsiębiorstwie : od konfliktu do synergii / Agata Adamska, Tomasz Dąbrowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa / Jan Rymarczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
  Checked out (2).
Zarządzanie innowacjami : teoria i praktyka / red. nauk. Józef Szabłowski ; Balikesir Üniversitesi, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-058969] (3).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / pod red. Andrzeja Chodyńskiego ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114730] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Przekształcenia rynku finansowego w Polsce. 2, Problemy zarządzania finansami przedsiębiorstw / pod red. Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego ; [aut. Magdalena Jerzemowska et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości / Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.). Publisher: Warszawa ; CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria Sierpińska, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-081363] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane / Ryszard Borowiecki, Józef Czaja, Andrzej Jaki. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa ; Kraków : TNOiK, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-053624] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087502] (1).
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki / oprac. i red. nauk.: Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Other title: Restructuring potential under globalization and new economy conditions.Availability: Copies available for loan: [M-081415] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114998] (1).
Zespoły zarządzające : sekrety ich sukcesów i porażek / Meredith Belbin ; [przekł. Joanna Borowska]. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090525] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095489] (1).
Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Adriana Paliwoda-Matiolańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059729] (4).
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie : praca zbiorowa. T. 4, Zarządzanie zmianami / pod red. nauk. Tadeusza Wawaka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-061343] (1).
Współczesne zagadnienia zarządzania : przedsiębiorstwo - biznes - region / pod red. Andrzeja Chodyńskiego. Publisher: Kraków : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114603] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 005] (1).
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. naukowa Jarosław Sokołowski. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Kompendium przedsiębiorczości / Małgorzata Konieczny [et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-099873] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Bogusz Mikuła]. Publisher: Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-081006] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz Teczke, Janusz Czekaj]. Publisher: Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-081005] (4).
  Copies available for hold on place: [M-114614] (1).
Lists:
Oblicza polskiego konserwatyzmu : wartości elit branżowych / pod red. Pawła Ruszkowskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Organizacja i zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem transportowym : "wybrane problemy teorii i praktyki" / Stanisław Gemra. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).

Powered by Koha