Your search returned 112 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie kryzysowe : ryzyko, bezpieczeństwo, obronność : dla menedżerów administracji, polityki, wojska, policji, gospodarki i edukacji / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-008493] (4).
Zarządzanie kryzysem / Michael Regester, Judy Larkin ; tł. Mariola Ciszewska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004341] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie kryzysowe : ryzyko, bezpieczeństwo, obronność / Paweł Tyrała. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003117] (10).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (5).
Lists:
When it hits the fan : managing the nine crises of business / Gerald C. Meyers, John Holusha. Publisher: London ; Sydney : Unwin Hyman, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-018755] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015783] (1).
Crisis management : how to turn a crisis into an opportunity / Michael Regester. Publisher: London : Hutchinson Business, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-015950] (1).
Evolution of cooperation / Robert Axelrod. Publisher: London ; New York : Penguin Books, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-017228] (1).
Managing crisis : a positive approach / Gerald C. Meyers, John Holusha. Publisher: London : Unwin Paperbacks, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-068819] (2).
Medycyna katastrof chemicznych / Marek Kowalczyk, Sławomir Rump, Zbigniew Kołaciński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-060572] (3).
  Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie bezpieczeństwem / pod red. Klemensa Budzowskiego ; Kakowska [!] Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-026032] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 351.74/.75] (1).
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych / Franciszek R. Krynojewski [et al. ; pod red. Sławomira Mazura] ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Publisher: Katowice : AWF : Fundacja AWF, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102821] (10).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (3).
Systemy wspomagania dowodzenia operacjami policyjnymi w sytuacjach kryzysowych. T. 1 / pod red. Andrzeja Wiśniewskiego. Publisher: Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Systemy wspomagania dowodzenia operacjami policyjnymi w sytuacjach kryzysowych. T. 2, Systemy i modele / pod red. Andrzeja Wiśniewskiego. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw Wyższej Szkoły Policji, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Edukacja dla bezpieczeństwa : materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach pod honorowym patronatem Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP / pod red. Sławomira Mazura ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055257] (22).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
System zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej / Mieczysław Bieniek, Sławomir Mazur ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053930] (9).
  Checked out (3).
Zarządzanie kryzysowe / Jan Pilżys ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Instytut Politologii i Europeistyki. Publisher: Szczecin : PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102814] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (2).
Zarządzanie w kryzysie : koncepcje, badania, propozycje : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Wawrzyniaka ; zespół aut. Krzysztof Chmielewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, cop. 1985. Availability: Copies available for loan: [M-083368] (1).
  Copies available for hold on place: [M-002576] (1).
Zarządzanie ryzykiem/skutkami katastrof i zapobieganie zagrożeniom naturalnym na obszarach górskich i/lub leśnych / Wydział Zarządzania Kryzysowego - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydział Zarządzania Kryzysowego - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, [post 2007]. Other title: Usprawnienie istniejących centrów zarządzania kryzysowego.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych / Eugeniusz Nowak. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-080533] (11).
  Checked out (1).
Lists:
Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych / Eugeniusz Nowak. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102568] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (3).
Lists:
System zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej / Mieczysław Bieniek, Sławomir Mazur ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082257] (13).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (2).
Kryzysowe public relations / Urszula Podraza. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056522] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem : pokonać kryzys i wygrać / Bogdan Nogalski, Henryk Macinkiewicz. Publisher: Warszawa : Difin, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Crisis marketing : when bad things happen to good companies / Joe Marconi. Edition: 2nd ed.Publisher: Lincolwood : NTC Business Books, cop. 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-058725] (1).
Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej / Janusz Ziarko, Jolanta Walas-Trębacz. Publisher: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 2010. Other title: Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115021] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 005.334] (1).
  Checked out (3).
Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego / Wojciech Nowak i Eugeniusz Nowak ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Publisher: Warszawa ; Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061779] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
Can the EU rebuild failing states? : a review of Europe's civilian capacities / Daniel Karski & Richard Gowan ; forew. by Jean-Marie Guéhenno ; European Council on Foreign Relations. Publisher: London : European Council on Foreign Relations, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086600] (2).
  Copies available for hold on place: [M-062513] (1).
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku : współczesne aspekty zarządzania bezpieczeństwem / red. nauk. Mirosław Włodarczyk, Andrzej Marjański. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Military crisis management : the challenge of inter-organizationalism / Joachim A. Koops (ed.). Publisher: Brussels : EGMONT - The Royal Institute for International Relations, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-064470] (1).
Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym / pod red. Piotra Sienkiewicza, Macieja Marszałka, Piotra Górnego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Ochrona infrastruktury krytycznej / pod redakcją Agaty Tyburskiej. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Lists:

Powered by Koha