Your search returned 42 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych / Eugeniusz Nowak. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102568] (7).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej / Janusz Ziarko, Jolanta Walas-Trębacz. Publisher: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 2010. Other title: Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-066474] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 005.334] (1).
  Checked out (1).
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku : współczesne aspekty zarządzania bezpieczeństwem / red. nauk. Mirosław Włodarczyk, Andrzej Marjański. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Ochrona infrastruktury krytycznej / pod redakcją Agaty Tyburskiej. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067376] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Inżynieria zarządzania kryzysowego : podejście systemowe / Krzysztof Ficoń. Publisher: Warszawa : BEL Studio, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa / Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski. Edition: Stan prawny na: 10 kwietnia 2011 roku.Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-097029] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (1).
Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego / red. nauk. Ryszadr Borowiecki, Janusz Czekaj. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081378] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114699] (1).
Szkoła w kryzysie versus media / Grażyna Piechota. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112178] (1).
Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP / Marian Kryłowicz. Publisher: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Other title: Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Bezpieczeństwo publiczne : zarys problematyki / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Zygmunt T. Niczyporuk. Edition: Wydanie II.Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał / Krzysztof Ficoń. Publisher: Warszawa : BEL Studio, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-102562] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego / Zbigniew Piątek. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082285] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114801] (1).
Lists:
System reagowania kryzysowego / red. nauk. Jarosław Gryz, Waldemar Kitler. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną : wiedza, nowoczesność i tradycja / Lechosław Berliński. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Racjonalizacja procesów zarządzania kryzysowego Straży Granicznej / Barbara Kaczmarczyk. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Ochrona infrastruktury krytycznej : zarys problematyki = Critical Infrastructure protection in outline / Agata Tyburska. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2012. Other title: Critical Infrastructure protection in outline.Availability: Copies available for hold on place: [M-085307] (1).
Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Żebrowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090036] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego / red. nauk. Stanisław Kowalkowski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym : aspekt narodowy i międzynarodowy / Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo AON, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Ochrona infrastruktury krytycznej / Witold Lidwa [et al.] ; Akademia Obrony Narodowej. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej / Franciszek R. Krynojewski. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110476] (1).
Teoria zarządzania kryzysowego : zarys / pod red. Bogdana Zdrodowskiego ; [aut. Bogdan Zdrodowski et al.]. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (1).
Zasady funkcjonowania narodowego systemu pogotowia kryzysowego / Zbigniew Piątek ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-097334] (1).
Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego / Zbigniew Piątek ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-114802] (1).
Lists:
Pamięć przyszłości : analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego : (praca zbiorowa) / redakcja naukowa: Grzegorz Abgarowicz ; autorzy: Grzegorz Abgarowicz, Krzysztof Cebul, Inga Abgarowicz, Monika Wachnik, Tomasz Plasota, Bartłomiej Połeć, Maciej Napiórkowski. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego. Państwowy Instytut Badawczy, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099354] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Polityka bezpieczeństwa w województwie śląskim / Jadwiga Stawnicka ; [recenzent Robert Socha]. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Praktyczne aspekty współdziałania terenowych organów administracji wojskowej i administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych / redakcja naukowa Paulina Polko, Marek Walancik ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ; [recenzent: Sławomir Zalewski]. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T. 2, Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa / pod red. Tomasza Miłkowskiego. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. Other title: Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa / redakcja naukowa Krzysztof Graczyk, Grzegorz Nakielski, Tadeusz Tabaczniuk ; [recenzja Grzegorz Sobolewski ; Uniwersytet Zielonogórski]. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).

Powered by Koha