Your search returned 56 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych / Eugeniusz Nowak. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102568] (7).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej / Janusz Ziarko, Jolanta Walas-Trębacz. Publisher: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 2010. Other title: Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-066474] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 005.334] (1).
  Checked out (1).
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku : współczesne aspekty zarządzania bezpieczeństwem / red. nauk. Mirosław Włodarczyk, Andrzej Marjański. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Ochrona infrastruktury krytycznej / pod redakcją Agaty Tyburskiej. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067376] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Inżynieria zarządzania kryzysowego : podejście systemowe / Krzysztof Ficoń. Publisher: Warszawa : BEL Studio, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa / Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski. Edition: Stan prawny na: 10 kwietnia 2011 roku.Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-097029] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (1).
Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa / pod red. Leszka Jana Bullera ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Socjotechniki. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091176] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081378] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114699] (1).
Szkoła w kryzysie versus media / Grażyna Piechota. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112178] (1).
Lists:
Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP / Marian Kryłowicz. Publisher: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Other title: Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Bezpieczeństwo publiczne : zarys problematyki / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Zygmunt T. Niczyporuk. Edition: Wydanie II.Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał / Krzysztof Ficoń. Publisher: Warszawa : BEL Studio, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-102562] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego / Zbigniew Piątek. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082285] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114801] (1).
Nauka o bezpieczeństwie : istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju : studia i materiały. T. 1 / pod red. Lecha Grochowskiego, Arkadiusza Letkiewicza, Andrzeja Misiuka ; [aut.: Andrzej Misiuk et al.] ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Nauka o bezpieczeństwie : istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju : studia i materiały. T. 2 / pod red. Lecha Grochowskiego, Arkadiusza Letkiewicza, Andrzeja Misiuka ; [aut. Lech Grochowski et al.] ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
System reagowania kryzysowego / red. nauk. Jarosław Gryz, Waldemar Kitler. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną : wiedza, nowoczesność i tradycja / Lechosław Berliński. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Racjonalizacja procesów zarządzania kryzysowego Straży Granicznej / Barbara Kaczmarczyk. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Ochrona infrastruktury krytycznej : zarys problematyki = Critical Infrastructure protection in outline / Agata Tyburska. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2012. Other title: Critical Infrastructure protection in outline.Availability: Copies available for hold on place: [M-085307] (1).
Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Żebrowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090036] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego / red. nauk. Stanisław Kowalkowski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym : aspekt narodowy i międzynarodowy / Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo AON, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Ochrona infrastruktury krytycznej / Witold Lidwa [et al.] ; Akademia Obrony Narodowej. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej / Franciszek R. Krynojewski. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110476] (1).
Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka, Jarosława Solarza ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Narodowej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
Gwarancje zarządzania kryzysowego : wybrane zagadnienia / Mariusz Nepelski. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Teoria zarządzania kryzysowego : zarys / pod red. Bogdana Zdrodowskiego ; [aut. Bogdan Zdrodowski et al.]. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (1).
Zasady funkcjonowania narodowego systemu pogotowia kryzysowego / Zbigniew Piątek ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-097334] (1).

Powered by Koha