Your search returned 59 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
The information jungle : a quasi-novel approach to managing corporate knowledge / Clyde W. Holsapple, Andrew B. Whinston ; illustrations by Jon Kerry. Publisher: Homewood, Illinois : Dow Jones-Irwin, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-012495] (1).
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007506] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Informacja w zarządzaniu procesem zmian / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102833] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie / Eufemiusz Terebucha. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-007790] (1).
Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102834] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński red. nauk. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-081366] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Analiza możliwości wyodrębniania i diagnozowania sektora informacyjnego w gospodarce polskiej / Dariusz Tadeusz Dziuba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-024050] (13).
  Copies available for hold on place: [M-089566] (1).
Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 29 XI - 1 XII 2002. 1 / pod red. Elżbiety Skrzypek ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Publisher: Lublin : Wydaw. UMCS, 2002. Other title: Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa.Availability: Copies available for hold on place: [M-114694] (1).
Information resource management / Allen N. Smith, Donald B. Medley. Publisher: Cincinnati [etc.] : South-Western Publishing, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-029947] (1).
Managing Information. Publisher: London : Aslib, the Association for Information Management, 1994-2015. Availability: Copies available for hold on place: [CA-352] (2).
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Borowieckiego i Marii Romanowskiej. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Business systems analysis and design / William S. Davis. Publisher: Belmont : Wadsworth Publishing Company, cop. 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-040298] (1).
Zarządzanie przepływem i ochroną informacji / pod red. Mirosława Kwiecińskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-102850] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 005.94] (1).
Strategie zarządzania uwagą na współczesnym rynku / red. nauk. Maria Aluchna, Mikołaj Pindelski, Piotr Płoszajski. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095425] (1).
Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji / Wiesław Bral. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin , 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zarządzanie informacją w regionie turystycznym / Romuald Ziółkowski. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-ISO/IEC 17799 / Polski Komitet Normalizacyjny. Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2007. Other title: PN-ISO/IEC 17799:2007 | Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji | Information technology - Security techniques - Code of practice for information security management.Availability: Copies available for reference: [PN] (1).
Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania PN-ISO/IEC 27001 / Polski Komitet Normalizacyjny. Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2007. Other title: PN-ISO/IEC 27001:2007 | Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania | Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements.Availability: Copies available for reference: [PN] (1).
Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro i Barbary Sosińskiej-Kalaty ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Other title: Organizing information and knowledge environment.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105560] (1).
Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy / Katarzyna Materska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. Other title: Information in the knowledge-based organizations.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-051071] (2).
  Copies available for hold on place: [M-105501] (1).
Metody organizacji i zarządzania / pod red. Janusza Czekaja ; [aut. Janusz Czekaj et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057064] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego i Mirosława Kwiecińskiego. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Securitologia : nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych = Securitology : a security science of human beings and social organizations = Sekûritologiâ : nauka o bezopasnosti čeloveka i obŝestvennyh organizacij / Leszek F. Korzeniowski. Publisher: Kraków : EAS, 2008. Other title: Securitology : a security science of human beings and social organizations | Sekûritologiâ : nauka o bezopasnosti čeloveka i obŝestvennyh organizacij.Availability: Copies available for loan: [M-054455] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Społeczeństwo informacyjne : informatyczne systemy zarządzania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Z. Dacko-Pikiewicz, K. Szczepańskiej-Woszczyny, J. Urody. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-107935] (1).
Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją : zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy / Bogdan Fischer, Weronika Świerczyńska-Głownia. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-056983] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Ekonomika informacji : metody / Józef Oleński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-057299] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie / Ryszard Zygała. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057721] (4).
  Copies available for hold on place: [M-114735] (1).
System informacyjny w procesie innowacyjnym firmy / Beata Barczak, Jolanta Walas-Trębacz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-079351] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114678] (1).
Zasady obiegu i przechowywania dokumentów w urzędach : instrukcja kancelaryjna krok po kroku / [aut. Edyta Gwóźdź]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo FORUM, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-086949] (1).
Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem / Krzysztof Liedel. Publisher: Warszawa : Collegium Civitas : Wydawnictwo TRIO, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).

Powered by Koha