Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zamówienia publiczne : poradnik dla praktyków / Paweł Granecki, Marek Koleśnikow. Edition: Wyd. 3., [stan prawny na 1 czerwca 2002 r.].Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wzory pism w zamówieniach publicznych / Marek Koleśnikow. Edition: Stan prawny na 9 września 2003 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-055381] (10).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Małgorzata Stachowiak, Jarosław Jerzykowski, Włodzimierz Dzierżanowski. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 czerwca 2005 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047658] (2).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Jerzy Pieróg. Edition: Wyd. 7.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Other title: PrZamPubl : komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-043649] (2).
Zamówienia publiczne / koment. Wanda Sokolewicz. Edition: Stan prawny na dzień 10 stycznia 1995 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-029894] (1).
Prawo zamówień publicznych 2006 : z wprowadzeniem / Arkadiusz Szyszkowski. Edition: 3. wyd., stan prawny: czerwiec 2006.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048103] (2).
Prawo zamówień publicznych : (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) : tekst ujednolicony z uwzględnieniem ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / [red. tekstu ujednoliconego Elżbieta Cierlica]. Edition: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.Publisher: Poznań : Forum, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-037317] (1).
Prawo zamówień publicznych wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. Edition: Stan prawny: listopad 2004 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, cop. 2005. Other title: Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem.Availability: Copies available for loan: [M-053767] (1).
Prawo zamówień publicznych wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Wyd. 6, stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2008. Other title: Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem.Availability: Copies available for loan: [M-083876] (1).
Prawo zamówień publicznych 2007 : z wprowadzeniem / Arkadiusz Szyszkowski. Edition: 4. wyd., stan prawny: czerwiec 2007.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047802] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zamówienia publiczne : wzory dokumentów / Emil Norek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Paweł Granecki. Edition: Stan prawny: październik 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053523] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Emil Norek. Edition: Wyd 3, stan prawny na 2 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008 (2007). Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Ludomir Bogacz, Magdalena Łempicka, Grzegorz Pyliński. Edition: Stan prawny na dzień 16 sierpnia 2006 r.Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Jerzy Pieróg. Edition: 8. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Other title: PrZamPubl : komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-053467] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Małgorzata Stachowiak, Jarosław Jerzykowski, Włodzimierz Dzierżanowski. Edition: 3. wyd. , stan prawny na 12 października 2007 r.Publisher: Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048130] (1).
  Copies available for hold on place: [M-063966] (1).
Prawo zamówień publicznych : orzecznictwo / Małgorzata Stręciwilk. Edition: Stan prawny na 12 października 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048131] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Emil Norek. Edition: Wyd 2, stan prawny na 10 października 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-029445] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Jerzy Pieróg. Edition: 9. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Other title: PrZamPubl : komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-082148] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Paweł Granecki. Edition: Wyd. 2, stan prawny: 20.2.2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : ustawa o finansach publicznych, ustawa prawo zamówień publicznych / wprow. Paweł Kryczko. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2005 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-077718] (3).
  Copies available for hold on place: [M-077717] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / pod red. Tomasza Czajkowskiego ; aut.: Jerzy Baehr [et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-062491] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Małgorzata Stachowiak, Jarosław Jerzykowski, Włodzimierz Dzierżanowski. Edition: 4. wyd. , stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084182] (1).
Przedsiębiorczość a konkurencja w regionie świętokrzyskim : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Olesińskiego. Publisher: Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, [ca 2007]. Availability: Copies available for loan: [M-066221] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114756] (1).
Zbiór krajowych przepisów prawnych dotyczących zasad prowadzenia polityki rozwoju w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013. T. 1, Wybór ustaw / wyboru dokonał Departament Prawny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [2009]. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zamówienia publiczne po zmianach : komentarz ; ujednolicony tekst ustawy ; tabelaryczne zestawienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. / Arkadiusz Szyszkowski. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Sp. z o.o., 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-080305] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Jerzy Pieróg. Edition: 11. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Other title: PrZamPubl : komentarz.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji : wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP/ Paweł Granceki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska. Publisher: Warszawa : Twigger, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-083479] (1).
Prawo zamówień publicznych wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek, Natalia Adamczyk]. Edition: Wyd. 9, stan prawny: sierpień 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113624] (2).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Małgorzata Stachowiak, Jarosław Jerzykowski, Włodzimierz Dzierżanowski. Edition: 5. wyd., stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-095570] (1).

Powered by Koha